Język prawny - strona 9

Dyrektywy wykładni i ich rodzaje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1428

właśnie w takim znaczeniu (dyrektywa języka prawnego) - w przypadku zdefiniowania terminu wyraźnie (definicja...

Typy pojęć prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

rozszerzająca i analogia REGUŁY DEFINIOWANIA WYRAŻEŃ JĘZYKA PRAWNEGO Elementy każdej definicji: definiendum...

Zasady wykładni prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1092

) - kiedy wykładnia ma charakter twórczy? - II poł. XX w - pojęcia języka prawnego (niektóre) mają niedookreślony...

Wykładnia prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 973

z ich brzmieniem. Wyróżnić można: dyrektywy języka prawnego - dyrektywy języka prawnego nakazują wiązać znaczenie...

Aksjologia prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

) mogą być uzasadniane jakimiś wartościami np. etycznymi itp. Język prawny to język tekstów normatywnych, np. ustaw...

Wykładnia prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

i zakresu zwrotów języka prawnego. - I stopnia- reguły, które wskazują jak interpretator powinien ustalać...

System prawa - podział i informacje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

, jednolitość pojęć języka prawnego, liczne przepisy odsyłające w aktach normatywnych hierarchiczne - normy...