Pozytywizm filozoficzno - socjologiczny i prawny - August Comte

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozytywizm filozoficzno - socjologiczny i prawny - August Comte - strona 1 Pozytywizm filozoficzno - socjologiczny i prawny - August Comte - strona 2 Pozytywizm filozoficzno - socjologiczny i prawny - August Comte - strona 3

Fragment notatki:

POZYTYWIZM FILOZOFICZNO-SOCJOLOGICZNY I PRAWNY Rozwój pozytywizmu filozoficznego „pozytywne” to tyle, co realne, pożyteczne, pewne i ścisłe; w sferze filozoficznej pozytywizm przeciwstawiał się tym nurtom, które mogły prowadzić do zastoju czy skostnienia; w sferze politycznej wszystkiemu, co prowadziło do dezorganizacji społeczeństwa, co podważało państwo; w sferze prawnej relatywizmu mocy obowiązującej prawa, bądź też próbom uznawania za prawo norm, które nie pochodzą od władzy państwowej August Comte (1798-1857) Socjologia w jego ujęciu jest nauką o zjawiskach społecznych, szczególnie ładzie i postępie społecznym; korzenie obecnego kryzysu tkwią w „anarchii umysłowej”
Ludzkość przechodzi w swym rozwoju od fazy teologicznej, przez metafizyczną, ku pozytywnej (naukowej), wolnej od mitów i abstrakcji. Ostatecznym celem nowego systemu, który stworzony zostanie dzięki dokładnemu poznaniu praw rządzących życiem społecznym, będzie nie Bóg, a człowiek
Przeciwny elementom zachowawczym i radykalnym siłom rewolucyjnym; drażni go irracjonalny i egoistyczny stosunek klas rządzących do problemu nędzy, bezrobocia
Podział klasowy podziałem naturalnym, w którym uwidacznia się podział osobowości ludzkiej na działanie, inteligencję i uczucie; naczelnym zadaniem organizacji społecznej zespolenie tych sił we właściwych proporcjach
Herbert Spencer (1820-1903) oraz Emil Durkeheim (1858-1917)
Dążyli do uwolnienia nauki z błędów „analizy ideologicznej” i propagowali rozwijanie nauki o „rzeczach”, o faktach społecznych Pozytywizm prawniczy: wprowadzenie Przedstawiciele uznali za zasadę wyłączność kompetencji prawotwórczych państwa; pozytywizm anglosaski - J. Austin oraz kontynentalny - R. Ihering, K.M. Bergbohm, G. Jellinek
John Austin
Prawo pozytywne to rozkaz władzy państwowej, która rozporządza zdolnością do wymuszenia jego przestrzegania
Suweren - podmiot uprawniony do regulowania całokształtu zachowań w stosunkach wewnętrznych
Moc obowiązująca prawa międzynarodowego znacznie mniejsza, nie jest możliwe egzekwowanie rozkazu, nie jest więc ono prawem pozytywnym, gdyż prawo pozytywne może być ustanawiane przez suwerena dla osób, które mu podlegają
Suweren może dowolnie zmieniać i ustanawiać normy, jedynym warunkiem skuteczności jego działań osiągniecie konsensusu ze społeczeństwem
Podstawą prawych rządów podział władz oraz ich wzajemne hamowanie się; do podstawowych zadań państwa należy nie tylko kształtowanie porządku prawnego, ale także ochrona własności oraz łagodzenie konfliktów miedzy pracodawcami a pracobiorcami
Karol Magnus Bergbohm - tylko to, co funkcjonuje jako prawo jest prawem; jedynym źródłem prawa jest ustawa, wiąże bez względu czy uznajemy ją za dobrą


(…)

… zadaniem prawnika subsumcja faktu jednostkowego do ogólnych zasad systemu prawnego
Formalizm prawa - rozkwit wolności jest równocześnie okresem pedantycznej surowości prawa
Postać skrajna metody formalno-dogmatycznej - jurysprudencja pojęciowa łączy się u Iheringa z jurysprudencją interesu, która dostrzega związek prawa z realnym układem sił społecznych
Rola przymusu państwowego istotna; prawo rezultatem zmagań o sposób zabezpieczenia interesu społecznego na konkretnym etapie rozwoju historycznego; „ścieranie łba hydrze nieprawości” powszechnym obowiązkiem
Właściwe funkcjonowanie to szybkie, pewne i nieuchronne stosowanie norm prawnych
Georg Jellinek
2 działy: społeczna nauka o państwie oraz nauka prawa państwowego; dla zrozumienia zjawisk politycznych, państwowych oraz prawnych niezbędne wniknięcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz