Język prawniczy - strona 9

Skutki niedochowania formy (TXLV)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

- zwrot języka prawniczego (nie prawnego) - zbiorcze określenie czynności prawnych pozostających w związku...

Dyrektywy wykładni i ich rodzaje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1414

języka prawniczego dyrektywa języka specjalnego dyrektywa języka potocznego Znaczeniem literalnym normy...

Zasada Super ficet solo celi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

rozumowania przemawia dodatkowo fakt, że funkcjonuje w języku prawniczym pojęcie nieruchomości, zawartej w k.c...

Niepoczytalność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

medyczne weszły do języka prawniczego jako terminy znieważające. Obecnie- upośledzenie umysłowe mierzy...

Wykładnia prawa - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

występujących w przepisach prawa język prawny - język stosowany w przepisach - w węższym zakresie język...

Wykład - akt normatywny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1029

z przepisów normy formułowane są w języku prawniczym. Koncepcje związane z budową normy prawnej: koncepcja...

Wykładnia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Lech Morawski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 5061

prawnych stosujemy: Język potoczny Język prawny Język prawniczy (np. dobra wiara, zasady współżycia...