Wykład - akt normatywny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - akt normatywny - strona 1 Wykład - akt normatywny - strona 2 Wykład - akt normatywny - strona 3

Fragment notatki:

AKT NORMATYWNY - AKT PRAWOTWÓRCZY - PRZEPIS PRAWNY - NORMA PRAWNA
Akt normatywny jest to wszelki akt zawierający normy postępowania. W tym znaczeniu aktem normatywnym będzie np. ustawa, statut partii, statut spółki.
Akt prawotwórczy jest to akt zawierający normy prawne, czyli np. konstytucja, ustawa, rozporządzenie, uchwała rady Ministrów.
Każdy akt prawny jest jednocześnie aktem normatywnym, ale nie każdy akt normatywny jest aktem prawnym. Budowa aktu prawotwórczego:
Część nieartykułowana, która nie przybiera formy przepisów prawnych.
Część artykułowana, która przybiera formę przepisów prawnych.
W ramach części nieartykułowanej występuje nazwa (nagłówek aktu), który składa się z trzech części:
określenie rodzaju aktu,
data wydania, określenie przedmiotu regulacji.
W zakresie części nieartykułowanej (dotycz to tylko aktów o szczególnym znaczeniu) występują wstępy: preambuła lub arenga w umowach międzynarodowych. Wstępy określają cele wydania aktu i okoliczności wydania aktu, dlatego mogą mieć znaczenie przy wykładni celowościowej. Na dzień dzisiejszy prawodawcy krajowi i europejscy bardzo rzadko korzystają ze wstępu.
W ramach części nieartykułowanej (dotyczy to aktów wykonawczych) występuje tzw. podstawa pozytywna, czyli powołanie się na upoważnienie do wydania danego aktu.
Przepis prawny:
Przyjmuje się, że przepis prawny jest to najmniejsza jednostka redakcyjna aktu prawotwórczego, przybierająca postać artykułu, paragrafu, ustępu, punktu, litery. Według innej koncepcji przepis prawny to zdanie w sensie gramatycznym zawarte w tekście prawnym, czyli zdanie od kropki do kropki.
Układ przepisów w akcie prawotwórczym:
Przepisy ogólne, które określają zakres zastosowania, czyli kogo akt dotyczy, jak również zakres normowania, czyli czego akt dotyczy. W ramach przepisów ogólnych znajdują się również definicje ustawowe, czyli wyjaśnienie znaczenia wyrażeń użytych w danym akcie prawotwórczym.
Przepisy szczegółowe, które najczęściej są najbardziej rozbudowane. Poprzez przepisy szczegółowe następuje zasadnicza regulacja materii, których dotyczy dany akt.
Przepisy dostosowujące (które zwykle występują w bardzo ważnych i skomplikowanych aktach) i przejściowe regulują stosunek nowego prawa do stosunków społecznych powstałych pod rządami prawa starego.
Przepisy końcowe zawierają dwie grupy postanowień:
przepisy o wejściu w życie aktu, tzn. kiedy akt nabiera mocy obowiązującej,


(…)

… prawna:
Najczęściej przyjmuje się, że norma prawna jest to reguła postępowania odkodowana (wyinterpretowana) z przepisów prawnych. W teorii prawa przepisy prawne formułowane są w języku prawnym, natomiast wyinterpretowane z przepisów normy formułowane są w języku prawniczym.
Koncepcje związane z budową normy prawnej:
koncepcja trójelementowa zgodnie z którą norma składa się z:
hipotezy, która określa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz