Język naukowy - strona 4

Nowożytność- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

po łacinie, językiem naukowym stał się język francuski. Filozofia stawia sobie cele praktyczne, wiedzę...

Metodologia badań społecznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Stanisława Byra
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 4907

, wiedza wieloznaczna, trudno ją zweryfikować - język naukowy , abstrakcyjny, ogólny, - język potoczny...

Rodzaje nauk, dedukcja, indukcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2681

nie mają żadnej wartości, tak i te zdania metafizyczne nie mają wartości. Filozofia ma być teorią języka naukowego...

Metodologia psychologii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1841

argumentacji (akceptacja jedynie na podstawie autorytetu). Język naukowy 16     Winien opierać...

Metodologia - Obiektywizm

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Metodologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3080

argumentacji (akceptacja jedynie na podstawie autorytetu). Język naukowy 16     Winien opierać...

Styl naukowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1659

, Opole S. Gajda, 1990, Współczesna polszczyzna naukowa - język czy żargon?, Wrocław S. Gajda, 2001, Język...

Socjologia - Kultura

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1799

ten został wprowadzony do języka naukowego przez francuskiego filozofa Augusta Comte'a. Termin socjologia oznacza...