Izotopy - strona 11

Fizyka atomowa - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1323

- czas. Izotopy promieniotwórcze. Izotop - odmiana pierwiastka wyjściowego różniąca się od niego liczbą...

Zafałszowania żywności - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854

w podczerwieni Izotopowe Wykorzystuje się oznaczanie stałych izotopów węgla, określa się zwykle izotopy 13C i 12C...

Zagadnienia do egzaminu chemia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
 • Chemia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2457

protonów w jądrze (taka sama liczba atomowa Z) Izotopy – odmiany pierwiastka chemicznego różniące...

Fizyka jądrowa, jądra

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

okresowym) Izotopy – jądra o jednakowej liczbie atomowej i różnych liczbach masowych (różnią się liczbą...

Wybrane problemy ekologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

promieniowania (promieniowanie pier­wiastków radioaktywnych i ich izotopów, promieniowanie elektroma­gnetyczne...