Izotopy - strona 12

Geochemia - egzamin wyjaśnione zagtadnienia

  • Geochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2240

GEOCHEMIA – ZAGADNIENIA DO EGZAMINU1.Od jakich cech pierwiastków zależą w największym stopniu ich własności geochemiczne? Własności chemiczne atomów pierwiastków zależą w ogromnym stopniu od liczby atomowej (pozycji w układzie okresowym) i wynikają w dużym stopniu z ilości i rozmieszczenia elekt...

Datowanie względne w archeologii

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wybrane zagadnienia z archeologii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

oznaczania stosunku izotopów tlenu 16O i 18O Wykorzystuje się zmienność tych pierwiastków, które występują...

Promieniowanie gamma

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Agata Panek
  • Fizyka jądrowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1351

izotopów promieniotwórczych po rozpadzie znajdują się w stanie wzbudzonym. Powrót do stanu podstawowego...

Fizyka jądrowa - wstęp

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

protonów, nazywamy izotopami. będzie oznaczać liczbę atomową - liczbę protonów w jądrze. zaś oznacza liczbę...

Wykład- fizyka jądrowa

  • Politechnika Wrocławska
  • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

protonów, nazywamy izotopami. będzie oznaczać liczbę atomową - liczbę protonów w jądrze. zaś oznacza liczbę...