Izotopy - strona 10

Broń nuklearna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253

uzależniony jest również od gęstości materiałów, stąd stosowanie gazowego wodoru (tzn. jego izotopów deuteru...

Laboratorium-fizyka - Raport 2

 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

z przewidywaniami teoretycznymi. Dla izotopu sodu Na-22 otrzymaliśmy prążek anihilacyjny 0,458 MeV oraz prążek...

Uklad żelazo-węgiel - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1344

tego pierwiastka wynosi 55,85 i jest śred­nią ważoną mas atomowych izotopów żelaza występujących w przyrodzie...

Detektor chromatografia gazowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biofizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1428

jonizacyjnej (której elementem jonizującym jest zwykle izotop niklu Ni63. Stosowany do wykrywania śladowych...

Detektory GC, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Anna Stój
 • Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1785

gazu nośnego, są jonizowane przez cząsteczki są jonizowane cząsteczka β ( izotop 63Ni) powstają...

Zanieczyszczenie wód - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Tymoteusz Biłyk
 • Chemia wody
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1428

Radioaktywność jest definiowana jako zjawisko samorzutnego przekształcenia się nietrwałych izotopów jednego...