Izba gospodarcza - strona 9

Samorząd - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 952

samorządu zostaje się z mocy ustawy, wyjątki → samorząd gospodarczy, ustawa o izbach gospodarczych, brak...

Dokumenty FIATA - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3283

i Logistyki (PISiL) [skrót angielskiej nazwy to PIFFA). Powstała w 1993 roku. Ogólnopolska branżowa izba...

Wykład - Rynek giełdowy i pozagiełdowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Irena Pyka
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 196
Wyświetleń: 868

się z 5 do 7 członków składa się z przedstawicieli banków, domów maklerskich, instytucji finansowych, izb...

Cele i zasady polityki regionalnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Wojciech Bitner
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

Polskiego, NZSS „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych) Samorządy zawodowe Izby gospodarcze...

Autorskie prawa majątkowe - Egzekucja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

oraz wydawców, a także opinii właściwej izby gospodarczej określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat...

Marketing gminy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

sferę biznesową (samorządy gospodarcze czyli Regionalna Izba Gospodarcza, Lokalna Izba Gospodarcza...

Wzór kontraktu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 3199

(UNCITRAL), przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, na każdym etapie realizacji...

Ewaluacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2268

Izba Gospodarcza w Katowicach.   Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach projektu „PODNIEŚ...

Etyka w biznesie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4760

się konkursy, których promotorami są m. in.: Krajowa Izba Gospodarcza - konkurs „fair play”, NSZZ „Solidarność...