Ius publice respondendi

Nauka prawa.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

rzymskich staje się bezpośrednio źródłem prawa, a to przez ius publice respondendi. Był to nadawany...

Digesta Iustiniani - Pandekty

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1176

od prawników posiadających przywilej ius publice respondendi, jednakże kompilatorzy wykorzystali również dzieła...

Wykład - Doktryna prawa międzynarodowego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Cezary Mik
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

zgodnie z jednomyślną opinią grona prawników (przyznano im ius publice respondendi); Wg art. 38 statutu...

Pryncypat - wczesne cesarstwo.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

porad z upoważnienia cesarskiego - ius publice respondendi ex auctoritate principis. Takie porady...