Inwestycje celu publicznego - strona 224

Leasing

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1778

to szczególna forma finansowania inwestycji bez konieczności angażowania dużych środków przez inwestującego...

Opracowane zagadnienia na egzamin 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1274

Elementy studium wykonalności: Sformułowanie i uzasadnienie celu inwestycji - Wykonanie studiów...

Spółdzielnie- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

- organ kontrolny Zarząd - kieruje i reprezentuje FUNDACJE Substrat majątkowy. Cel: cel publiczny...

Pytania na zaliczenie - Danina publiczna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1834

zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułu : a)wydatków publicznych na inwestycje b)wpłat na rzecz...

Ochrona konkurencji i konsumentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1358

, porozumienie zostało zawarte w antykonkurencyjnym celu lub wywiera antykonkurencyjny skutek, porozumienie...