Sieć bezpieczeństwa finansowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3598
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sieć bezpieczeństwa finansowego - strona 1

Fragment notatki:

Znalazły się w niej takie zagadnienia jak: struktura systemu finansowego; funkcje systemu finansowego; stabilność finansowa, kryzys finansowy; ryzyko systemowe, asymetria informacji; negatywna selekcja; pokusa nadużycia.
A także: bezpieczeństwo instytucji finansowych; bezpieczeństwo transakcji finansowych; bezpieczeństwo segmentów rynku finansowego; bezpieczeństwo klienta rynku finansowego; sieć bezpieczeństwa finansowego; działanie na rzecz stabilności finansowej; Komitet Stabilności Finansowej.


(…)

…, mających na celu zapobieganie kryzysom finansowym, a w przypadku ich wystąpienia usuwanie ich skutków. 1. Instytucje mogące wchodzić w skład sieci bezp. finansowego
a) Instytucje nadzoru,
b) zapewnia ochronę antyupadłościową (systemy gwarantowania depozytów, systemy rekompensat dla inwestorów, ubezpieczone fundusze gwarancyjne),
c) bank centralny,
d) ministerstwo finansów (lub skarbu),
e) izby gospodarcze,
f) instytucje zapewniające dopływ informacji do instytucji
2. (w ujęciu instytucjonalnym) Sieć bezpieczeństwa finansowego = rząd, Bank centralny, instytucje nadzorcze, system gwarantowania depozytów
3. Rynek bankowy = Rząd, NBP, KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), BFG (Bankowy fundusz gwarancyjny)
4. Rynek kapitałowy = Rząd, NBP, KNF, system rekompensat dla inwestorów
5. Rynek ubezpieczeniowy = Rząd…
… publicznej. 4. Członkowie komitetu mogą zawierać porozumienie z instytucjami realizującymi zadania z tego zakresu:
a) w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, b) europejskim banku centralnym,
c) bankami centralnymi wchodzącymi w skład ESBC,
d) ministrami finansów itp. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz