Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej

note /search

BIZNES PLAN - Wizerunek firmy

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3696

docx o objętości 23 stron. Notatka to przykładowy biznes plan, który ma posłużyć do określenia rentowności firmy na dwa lata działalności. Notatka pozwala na zaznajomienie się z następującymi informacjami: firma i branża, historia i obecna sytuacja firmy, wizja misja i cele do osiągnięcia, anali...

Powstanie Śląskie

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2954

W prezentacji znajdziecie omówione takie kwestie, jak: przyczyny wybuchu Postania Śląskiego, zasięg Powstania Śląskiego, hymn powstańczy, przebieg, przyczyny upadku; II Powstanie Śląskie - cele, znaczenie, plebiscyt na Śląsku, kształtowanie ...

Sieć bezpieczeństwa finansowego

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
Pobrań: 966
Wyświetleń: 4760

Znalazły się w niej takie zagadnienia jak: struktura systemu finansowego; funkcje systemu finansowego; stabilność finansowa, kryzys finansowy; ryzyko systemowe, asymetria informacji;

Kryminalistyka - kierunki działań

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
 • Kryminalistyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2037

Przedmiot realizowany jest w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. W notatce poruszono m.in. takie zagadnienia jak: definicja kryminalistyki; główne kierunki działań kryminalistycznych; taktyka, technika i strategia; identy...

Uzupełnienie do wykładów

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2016

Tabele zawiera takie kwestie jak: Prewencja Poziom – Wykonawcy, Prewencja pierwszorzędowa, skierowana przeciwko korzeniom przestępczości, Prewencja drugorzędowa, ograniczająca ryzyko przestępstwa, Prewencja trzeciorzędowa, ograniczająca nawroty do przestępstwa, oraz bezpieczeństwo środków transp...

Kryminalistyka ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
 • Kryminalistyka
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4025

in.: kierunki, funkcje działu kryminalistyki, kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zasady i metody przeprowadzenia oględzin, stadia oględzin, policja a prokurator, formy, metody pracy operacyjnej, przetwarzanie kartoteki danych. Kryminalistyka- nauka o takty...

Referat: Różnice między kredytem a pożyczką

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
 • Prawo bankowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 6405

Kredyt konsumencki. Różnica pomiędzy kredytem a pożyczką. Umowa o kredyt konsumencki to umowa, na mocy której przedsiębiorca zwany kredytodawcą udziela konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. Ustawa z 20 lipca 2001 r. o kredycie ...

Finanse lokalne

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 5586

finanse samorządu terytorialnego ...