Referat: Różnice między kredytem a pożyczką

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 6405
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat: Różnice między kredytem a pożyczką - strona 1

Fragment notatki:

Kredyt konsumencki.
Różnica pomiędzy kredytem a pożyczką. Umowa o kredyt konsumencki to umowa, na mocy której przedsiębiorca zwany kredytodawcą udziela konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci.
Ustawa z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, ze zm.).
Za umowę o kredyt konsumencki uważa się:
Umowę pożyczki
Umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego
Umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego
Umowę na mocy której, świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy
Umowę, na mocy której kredytodawca zobowiązany jest do zaciągnięcia zobowiązania wobec osoby trzeciej, a konsument do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia
Kredytem konsumenckim nie nazywa się kredytów:
O wysokości niższej niż 500 zł i większej niż 80 000 zł lub równowartość tej kwoty w innych walutach.
O okresie spłaty krótszym niż 3 miesiące
Zaciągniętych na cele związane z działalnością gospodarczą lub zawodową
Dotyczących odpłatnego korzystania z rzeczy lub praw, jeżeli umowa nie przewiduje przejścia własności lub praw na konsumenta
Przeznaczonego na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
Umowa kredytu konsumenckiego powinna zostać zawarta na piśmie. To kredytodawca zobowiązany jest dostarczyć kredytobiorcy egzemplarz umowy. Umowa powinna zawierać:
dane kredytodawcy i kredytobiorcy,
wysokość kredytu,
sposób i termin spłaty kredytu,
oprocentowanie oraz warunki jego zmiany
opłaty i prowizje związane z kredytem
informację o całkowitym koszcie kredytu
sposób zabezpieczenia kredytu i związane z nim opłaty
informacje o pozostałych kosztach
informacje o uprawnieniu do przedterminowej spłaty kredytu.
Jeżeli kredyt przeznaczony jest na nabycie określonej rzeczy lub usługi, umowa powinna określać ponadto:
opis rzeczy lub usługi,
cenę nabycia rzeczy lub usługi,
jeżeli zapłata nastąpiłaby za gotówkę, oraz cenę nabycia przy wykorzystaniu kredytu,
część ceny, którą konsument jest zobowiązany zapłacić w gotówce,
warunki, od których spełnienia uzależnione jest przejście własności rzeczy sprzedanej na konsumenta, jeżeli umowa sprzedaży została zawarta z zastrzeżeniem własności,
informację, że kredyt jest dostępny wyłącznie od wskazanego przez sprzedawcę kredytodawcy, jeśli pomiędzy nimi została zawarta tzw. umowa na wyłączność.
Kredytobiorca, ma prawo do spłaty kredytu przed terminem. Wtedy kredytodawca nie może pobrać od niego prowizji jest zobowiązany do zwrotu zapłaconych prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas korzystania z kredytu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz