Wykład - Ustawa o kredycie konsumenckim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ustawa o kredycie konsumenckim - strona 1

Fragment notatki:

Ustawa o kredycie konsumenckim
Potrzeba uregulowania kredytów konsumenckich ma związek z różną siłą instytucji finansowych i konsumentów. Dysproporcja ta związana jest z posiadaniem zasobów finansowych i wiedzą (np. wynajęcie prawnika).
2001 r. - pierwsza ustawa o kredycie konsumenckim.
Maj 2011 r. - znowelizowana ustawa o kredycie konsumenckim
Ochrona praw konsumenckich polega na informowaniu klienta o jego prawach, obowiązkach i kosztach.
Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę:
Umowa o kredyt w wysokości nieprzekraczającej 255.500,- zł (lub równowartości w walutach obcych), w której kredytobiorca w zakresie swojej działalności udziela kredytu bądź daje przyrzeczenie udzielenia kredytu swojemu konsumentowi.
Kredytobiorcą jest przedsiębiorca, niekoniecznie bank.
Waluty obce przeliczamy po średnim kursie NBP z ostatniego dnia kwartału poprzedzającego dzień udzielenia kredytu.
Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej z działalnością zawodową i jej działalności gospodarczą.
Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności umowę:
pożyczki
kredytu w rozumieniu prawa bankowego
kredytu odnawialnego
umów kredytowych ze SKOK
sytuacje, w których kredytodawca odracza konsumentowi spełnienie świadczenia pieniężnego
sytuacje, w których kredytodawca płaci świadczenie pieniężne za konsumenta, a ten zobowiązuje się kredytodawcy tego świadczenia.
Całkowity koszt kredytu:
Wszystkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową kredytu (prowizje, odsetki, ale również inne koszty, jeśli są niezbędne do uruchomienia kredytu, np. ubezpieczenie kredytu, przedmiotu kredytowania, prowadzenie rachunku, itp.)
Całkowita kwota kredytu:
Suma wszystkich środków, które kredytodawca udostępni konsumentowi.
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta:
Całkowita kwota kredytu oraz całkowity koszt kredytu.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania:
Całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony jako procent wartości całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.
x - RRSO (roczna rzeczywista stopa oprocentowania)
Ck - kolejne wypłaty kredytu (jest ich do n)
tk - okres wyrażony w latach lub ułamkach lat między dniem pierwszej wypłaty a dniem n-tej wypłaty
Dm - kolejne spłaty kredytu (nie dzielimy tego na część kapitałową i koszty, bierzemy całość) - tych spłat jest l ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz