Czynności bankowe zastrzeżone

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności bankowe zastrzeżone - strona 1 Czynności bankowe zastrzeżone - strona 2 Czynności bankowe zastrzeżone - strona 3

Fragment notatki:

CZYNNOŚCI BANKOWE ZASTRZEŻONE: RACHUNEK BANKOWE, KREDYT, GWARANCJA
KREDYT BANKOWY:
Jest czynnością główną, zastrzeżoną, ale jest możliwość ich wykonywania przez parabanki. Jest uregulowana w art. 69: jest to czynność dwustronna (kredytobiorca i kredytodawca). Jest to czynność jednostronnie odpłatna. W treści kredytu muszą być ustalone warunki kredytu i kwota kredytu. Jest zawierany w walucie polskiej lub obcej. Przy obcej walucie jest klauzula waloryzacyjna (przelicza się wielkość na złotówki.) W umowie kredytu musi być zawarty cel! Zmiana tego celu oznacza wypowiedzenie umowy (chyba że się dogada z bankiem, jeśli kredytobiorca samowolnie to robi to wtedy naki wypowiada umowę). Oprocentowanie może być stałe lub zmienne (w treści umowy wymienione są okoliczności na podstawie których bank zmienia oprocentowanie). W umowie musi być zawarte zabezpieczenie i sposób realizacji tego zabezpieczenia (zazwyczaj jest kilkakrotnie większe niż wielkość kredytu). Nie jest elementem umowy badanie zdolności kredytowej, nie jest to przesłanka do zerwania umowy. Czynnością podobną do kredytu jest pożyczka. Nie jest to czynność zastrzeżona, różni się tym że nie ma określonego w niej celu. Czym innym jest kredyt konsumencki i kredyt …….
Zawarcie umowę może być poprzedzone zawarciem konsorcjum bankowego - jest to umowa która jest zawierana między bankami w celu ustalenia pewnego kredytu (przy wspólnym spłacaniu kredytu). Jest to tylko nazwa umowy.
Zabezpieczeniem może być wszystko to, co strony ustalą między sobą. Cecha jest to żeby było łatwo spieniężana. GWARANCJA BANKOWA: kolejna czynność zastrzeżona, jednostronna, art. 81 i dalej. Bank jednostronnie zobowiązuje się w stosunku do beneficjenta że jak on coś zrobi to mu bank zapłaci. Bank zobowiązuje się dlatego że go ktoś go o to prosi (umowa zlecenie - zleceniodawca i bank gwarant). Wcześniej była umowa zlecenie z bankiem, a potem jednostronna gwarancja banku do beneficjenta. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA I SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI BANKU.
Prawo stosowania Możliwość zabezpieczania wierzytelności Potrącenie bankowe
Bankowy tytuł egzekucyjny: pozwalają na uproszczenie w zakresie dochodzenia należności których wierzycielem jest bank z pominięciem drogi sądowej. Dokumentacja banku już jest tytułem egzekucyjnym (ale w prawie cywilnym nie ma domniemania poprawności tego dokumentu gdyż to nie są dokumenty urzędowe. Wcześniej był jeszcze przywilej domniemania poprawności dokumentów bankowych i to się stało przyczyną istnienia tego przywileju). Istnienie tego przywileju jest zagrożone. Prawo wydawania regulaminów bankowych


(…)

… dokumentów bankowych i to się stało przyczyną istnienia tego przywileju). Istnienie tego przywileju jest zagrożone. Prawo wydawania regulaminów bankowych
Prawo pobierania prowizji Prawo przetwarzania danych osobowych Obowiązki Tajemnica bankowa
Proceder przeciwko praniu brudnych pieniędzy Bankowy fundusz gwarancyjny - swoiste ubezpieczenie banku, ma radzić sytuacji kiedy bank nie jest w stanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz