Inwestycje bezpośrednie - strona 48

Finanse - wykład 8

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • D. Tymoczko
  • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

Dochody eksporterów Napływ kapitału (inwestycje portfelowe, bezpośrednie) Inne (sprzedaż walut przez bank...

Zarządzanie finansami - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3402

procentowa wykorzystywana jako stopa zwrotu z inwestycji. Obrazuje poziom efektywności (rentowności...

Projekt inwestycyjny - ekonomika

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Tadeusz Franik
  • Ekonomika i organizacja ubezpieczeń
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1085

inwestycyjnych – 455 [tys. zł] 3. Okres realizacji inwestycji – 2 [lata] 4. Wielkość produkcji – 3050 [szt/rok] 5...

MAKROekonomia SUM UEK

  • prof. dr hab. Zofia Dach
  • Makroekonomia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3192

, wydatki na inwestycję, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, bilans handlowy i płatniczy kraju...