Inwestycje bezpośrednie - strona 47

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

budżetowej 11. Charakterystyka podatków dochodowych i majątkowych 12. Podatki bezpośrednie i pośrednie 13...

Gospodarowanie środowiskiem - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

środowiskiem w tym także gospodarkę wodną, są przeznaczone przede wszystkim na: inwestycje likwidujące powstałe...

Rynki finansowe - omówienie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

są pośrednikami pomiędzy kapitałodawcami i kapitałobiorcami. Kanał przepływu kapitału- inwestycje bezpośrednie...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 14

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008

transnarodowych (KTN) na rynkach międzynarodowych. Oznacza angażowanie się przez KTN w bezpośrednie inwestycje...