Projekt inwestycyjny - ekonomika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt inwestycyjny - ekonomika - strona 1 Projekt inwestycyjny - ekonomika - strona 2 Projekt inwestycyjny - ekonomika - strona 3

Fragment notatki:

AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA
im. Stanisława Staszica
W KRAKOWIE
PROJEKT Z PRZEDMIOTU:
EKONOMIKA
I
ORGANIZACJA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH
TEMAT:
„OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
BUDOWY ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO”
WYKONALI:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
DANE WEJŚCIOWE DO OCENY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
BUDOWY ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO
1. Autorzy projektu:

Grupa, rok, kierunek studiów: 2, IV, ZiIP
2. Wysokość nakładów inwestycyjnych – 455 [tys. zł]
3. Okres realizacji inwestycji – 2 [lata]
4. Wielkość produkcji – 3050 [szt/rok]
5. Średnia cena zbytu – 505 [zł/szt]
6. Koszty operacyjne:

Koszty materiałów – 162 [zł/szt]

Energia – 60 [zł/szt]

Robocizna bezpośrednia – 77 [zł/szt]

Remonty – 38 [zł/szt]

Koszty ogólnowydziałowe – 42 [zł/szt]
7. W I roku produkcji – zakład osiąga 50% pełnej zdolności produkcyjnej. W 2
roku produkcji – zakład osiąga 75% pełnej zdolności produkcyjnej. W
kolejnych latach eksploatacji 100% zdolności produkcyjnej.
8. W pierwszy roku nakłady inwestycyjne przeznaczone są na roboty
budowlano-montażowe, średni okres eksploatacji tych obiektów wynosi 42
lata, a koszty ich realizacji to 45% całości nakładów inwestycyjnych.
W
drugim roku budowy nakłady inwestycyjne przeznaczone są na zakup
maszyn i urządzeń, średni okres eksploatacji tych obiektów wynosi 5 lat a
koszt ich eksploatacji wynosi 55% całości nakładów inwestycyjnych.
9. W pierwszym roku całe nakłady przeznaczone są na roboty budowlanomontażowe, przy czym powstające obiekty mają średni okres eksploatacji - 40
lat. Stąd średnia stawka amortyzacyjna (s=1/T):
s = 1/40 = 2,5%
1
10. W drugim roku całe nakłady przeznaczone są na zakup maszyn i urządzeń o
średnim okresie eksploatacji – 6 lat. Stąd średnia stawka amortyzacyjna:
s = 1/6 = 16,67%
11. Średnia stawka amortyzacyjna dla całej inwestycji:
k
sśr =
M
i 1
i
 si
k
M
i 1
i
Mi – wartość początkowa danej grupy środków trwałych,
si – stawka amortyzacyjna danej grupy środków trwałych.
sśr =
120  2 ,5%  180  16 ,67%
 0 ,11 (11%)
300
12. Okres eksploatacji, po którym zamortyzują się wszystkie środki trwałe:
teks =
teks =
1
s śr
1
= 9,09 lat
0 ,11
13. Okres obliczeniowy:
n = tbud + teks
tbud – okres budowy,
teks – okres eksploatacji.
n = 2 + 9,09 = 11,09 lat (przyjmujemy 12 lat)
14. Udział kosztów zmiennych w całości kosztów:
- materiały – 100%
- energia – 50%
- robocizna – 20%
- koszty ogólnozakładowe i remonty – 20%
2
Tabela 1. Udział kosztów zmiennych i stałych w kosztach całkowitych [zł/szt].
Lp.
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Materiały [zł/szt]
Energia [zł/szt]
Wynagrodzenia [zł/szt]
Remonty [zł/szt]
Koszty ogólnozakładowe [zł/szt]
Suma [zł/szt]
Koszty
całkowite
140
45
60
35
30
300
Koszty
zmienne
140
22,50
12
7
6
187,50
Koszty stałe
0
22,50
48
28
24
122,50
15. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy dla:
- zapasów materiałów – 30 dni
- produkcji w toku – 45 dni
- średni okres inkasowy – 30 dni
- średni okres płatności zobowiązań – 30 dni
16. Stopa podatku dochodowego – ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz