organizacja procesów inwestycyjnych - projekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
organizacja procesów inwestycyjnych - projekt - strona 1 organizacja procesów inwestycyjnych - projekt - strona 2 organizacja procesów inwestycyjnych - projekt - strona 3

Fragment notatki:

AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA
im. Stanisława Staszica
W KRAKOWIE
EKONOMIKA
I
ORGANIZACJA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH
projekt
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
ZIIP ROK IV
0
ZAŁOŻENIA I WSTĘPNE OBLICZENIA:
I. Okres realizacji inwestycji – 2 lata.
II. Produkcja w pierwszym roku jest równa 50% pełnej zdolności produkcyjnej, w drugim
roku 75% pełnej zdolności produkcyjnej, a w kolejnych latach 100% pełnej zdolności
produkcyjnej.
III. W pierwszy roku nakłady inwestycyjne wydatkujemy w 45%, a w roku drugim w 55%.
IV. W pierwszym roku całe nakłady przeznaczone są na roboty budowlano-montażowe,
przy czym powstające obiekty mają średni okres eksploatacji - 42 lata. W drugim roku
całe nakłady przeznaczone są na zakup maszyn i urządzeń o średnim okresie
eksploatacji – 5 lat. Stąd średnia stawka amortyzacyjna
1
1
 250250 
42
5 = 0,1207 = 12,07 [%]
Sśr =
204750  250250
V. Okres eksploatacji, po którym zamortyzują się wszystkie środki trwałe:
204750 
VI. Okres obliczeniowy:
n = 2 + 8,28 = 10,28 = 11 [lat]
VII. Koszty amortyzacji trwałych składników majątkowych
Amortyzacja roczna
Amortyzacja jednostkowa
Rok 1
Rok 2
Rok 3
1
Rozdział kosztów całkowitych na koszty stałe i koszty zmienne[zł/szt]:
Udział kosztów zmiennych w całości kosztów:
- materiały – 100%
- energia – 50%
- robocizna – 20%
- koszty ogólnozakładowe i remonty – 20%
Tabela 1. Jednostkowe koszty całkowite, zmienne i stałe [zł/szt].
Rodzaj kosztu [zł/szt]
Materiały
Energia
Robocizna
Remonty
Koszty ogólnozakładowe
Amortyzacja
Suma
Koszty całkowite
162
60
77
38
42
18,01
397,01
Koszty zmienne
162
30
15,4
7,6
8,4
0
223,4
Koszty stałe
0
30
61,6
30,4
33,6
18,01
173,61
2
OBLICZENIA I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE
WARIANT I – przypadek, gdy przedsięwzięcie inwestycyjne jest w całości finansowane ze środków własnych
Tabela 2. Kapitał obrotowy [zł]
I.
KAPITAL OBROTOWY
1
ROK I
ROK III
ROK IV
ROK V
ROK VI
ROK VII
ROK VIII
ROK IX
ROK X
ROK XI
Zapasy materiału
5 500,0
8 250,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0
2
Produkcja w toku
16 500,0
24 750,0
33 000,0
33 000,0
33 000,0
33 000,0
33 000,0
33 000,0
33 000,0
3
Należności
11 000,0
16 500,0
22 000,0
22 000,0
22 000,0
22 000,0
22 000,0
22 000,0
22 000,0
4
Aktywa bieżące razem
33 000,0
49 500,0
66 000,0
66 000,0
66 000,0
66 000,0
66 000,0
66 000,0
66 000,0
5
Pasywa bieżące
5 500,0
8 250,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0
6
Kapitał pracujący
27 500,0
41 250,0
55 000,0
55 000,0
55 000,0
55 000,0
55 000,0
55 000,0
55 000,0
7
Przyrost kapitału obrotowego Dko
27 500,0
13 750,0
13 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ROK III
ROK IV
ROK V
ROK VI
ROK VII
ROK VIII
ROK IX
ROK X
ROK XI
ROK II
Tabela 3. Jednostkowy koszt produkcji [zl/szt]
II
JEDNOSTKOWY KOSZT PRODUKCJI
1
Materiały
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
2
Energia
33,00
33,00
33,00
33,00
33,00
33,00
33,00 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz