Inwestycje bezpośrednie - strona 140

Przedsięwzięcia antyinflacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1897

o ile nie daje się on zamienić na inwestycje produkcyjne ludności. Pokrywanie deficytu budżetowego kredytem...

Główne bariery rozwoju lokalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

w stosunku do potrzeb lokalnych. Brak kapitału inwestycyjnego -zbyt niski poziom inwestycji, warunkowany...

Decyzja o warunkach zabudowy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

Mając w planach inwestycję polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót...

Fundusz spójności i fundusze strukturalne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

również na inwestycje infrastrukturalne 3) Sapard - rozwój rolnictwa i wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Fundusz...

Pozostałe koszty i przychody operacyjne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji), -wartość netto oraz koszty likwidacji środków trwałych...

Etapy rozwoju budżetu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

inwestycji wieloletnich dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu...