Finansowanie projektów inwestycyjnych- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finansowanie projektów inwestycyjnych- wykład 8 - strona 1 Finansowanie projektów inwestycyjnych- wykład 8 - strona 2 Finansowanie projektów inwestycyjnych- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy inwestowania dr Jan Czempas Wykład 8
Finansowanie projektów inwestycyjnych
Finansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym jest niejednorodne. Niektóre z przedstawionych źródeł finansowania kreują możliwość pozyskania potrzebnego kapitału od sektora prywatnego. Pojawienie się wspomnianej możliwości wynika z ciągłego wzrostu oczekiwań m.in. w zakresie postępu technicznego. Zastosowanie/wykorzystanie, tak pozyskanych środków, skutkuje pozytywnymi efektami, do których zaliczamy:
zauważalny (znaczny) wzrost konkurencyjności na rynku usług;
ograniczenie wpływów politycznych poprzez różnego rodzaju czynniki;
zwiększenie elastyczności w podejmowaniu, przede wszystkim, kluczowych decyzji;
wywieranie na zainteresowanych stronach działań motywujących.
Przedstawiono szereg różnorakich rodzajów funduszowania. „Wymienione instrumenty mają wiele zalet, które są atrakcyjniejsze od tradycyjnych źródeł finansowania inwestycji, tj. kredytów i pożyczek, w większości przypadków wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na przykład obligacje przychodowe nie powodują wzrostu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, a spłacane są z przychodów, które są generowane przez zrealizowaną inwestycję.” Wybór odpowiedniego/optymalnego finansowania jest złożonym procesem uzależnionym w szczególności od sytuacji finansowej danej jednostki oraz charakteru/rodzaju projektu, który może wymagać bądź nie zaangażowania środków obcych. Oprócz wymienionych źródeł w literaturze (K. Marcinek) można spotkać się z proponowanymi rozwiązaniami hybrydowymi, które polegają na połączeniu różnych źródeł funduszowania np.: pozyskanych funduszy unijnych z zasobami prywatnymi bądź środkami z partnerstwa publiczno-prywatnego. Przy wykorzystaniu środków europejskich (grantów) w przytoczony sposób, możliwa jest realizacja większej liczby przedsięwzięć, taka sytuacja/tendencja spowodowana jest niższą absorpcją środków na realizację poszczególnych projektów.
Przy podejmowaniu decyzji dotyczących źródeł, organ jednostki publicznej zobowiązany jest do dokonania wnikliwych analiz. Może zdecydować o zasileniu inwestycji/ przedsięwzięcia środkami zewnętrznymi, jednakże w ograniczony sposób. Musi pamiętać o ostatecznym rozrachunku w celu spłacenia zaciągniętych zobowiązań podmiot czerpie środki finansowe z wygenerowanych w późniejszym okresie dochodów, które w efekcie są końcowym źródłem finansowania każdej inwestycji (pomijając absorpcję bezzwrotnych środków z funduszy Unii Europejskiej).
Podsumowując wybór źródła finansowania dokonywany w rozpatrywanym sektorze publicznym uzależniony jest od samorządu np. gminnego. Lokalne władze będące „gospodarzem” zobowiązane są do podejmowania gospodarczo racjonalnych decyzji. Zważając na zasady pozyskania środków finansowych, okresy ich spłaty, zakresu wypłacalności jednostki organizacyjnej, poziom długu publicznego, warunki gospodarki finansowej oraz kierując się możliwościami, jak i potrzebami mieszkańców władze powinny dokonać wyboru optymalnego źródła finansowania konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Podjęta decyzja powinna być również wynikiem ujęcia w analizach wieloletniego planu inwestycyjnego, finansowego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategicznych planów rozwoju (w skrócie opisanych w następnym podrozdziale).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz