Fundusz spójności i fundusze strukturalne.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusz spójności i fundusze strukturalne. - strona 1 Fundusz spójności i fundusze strukturalne. - strona 2

Fragment notatki:

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
Ma charakter fakultatywny.
Opłata nie może przekroczyć 100,00 zł od jednego psa.
ŚRODKI Z UE
1) fundusze przedakcesyjne, 2) Fundusz Spójności,
3) fundusze strukturalne.
Fundusze przedakcesyjne: 1) ISPA - ochrona środowiska i transport
2) Phare - od 1989r. dla Węgier i Polski, później rozszerzone na Europę Środkowo-Wschodnią. Początkowo fundusz humanitarny, następnie również na inwestycje infrastrukturalne
3) Sapard - rozwój rolnictwa i wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
Fundusz spójności: 1991r. Traktat z Maastricht
wyrównanie różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego państw UE
Grecja, Portugalia, Hiszpania i Irlandia korzystały z niego jako jedyne do 2004r.
obecnie korzysta z niego kilkanaście państw
duże inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska
Fundusze strukturalne 1) promowanie rozwoju i dostosowań strukturalnych w regionach słabiej rozwiniętych,
2) wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji obszarów stojących w obliczu problemów strukturalnych,
3) wspieranie adaptacji i modernizacji polityk oraz systemów kształcenia, szkolenia i zatrudnienia.
Fundusze Strukturalne: 1) Europejski Fundusz Społeczny - pomoc osobom bezrobotnym; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
2) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - rozwijanie rolnictwa w państwach UE; rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich
3) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - rozwój poszczególnych regionów w krajach UE
4) Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa.
Inicjatywy Wspólnotowe:
INTERREG III,
URBAN II,
LEADER+,
EQUAL.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz