Źródła finansowania w poszczególnych etapach.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła finansowania w poszczególnych etapach. - strona 1 Źródła finansowania w poszczególnych etapach. - strona 2

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH
I Etap - obejmujący dziesięciolecie 1989-1999 z trzema najważniejszymi źródłami pomocy:
Program PHARE
Programy wspólnotowe - pomysł Jacquesa Delorsa np. ERASMUS, Młodzież dla Europy. Polska zyskała dostęp do programów wspólnotowych w roku 1998. Programy bilateralne - programy dwustronne, najczęściej stronami były państwa (Polska i drugi partner), ale również na linii Polska - organizacja międzynarodowa np. Polska i EBI; ich znaczenie jest relatywnie największe w tym właśnie etapie, były dobrze rozwinięte w latach `90
Największe znaczenie w tym okresie dla wsparcia rozwoju regionalnego w Polsce posiadał Program PHARE. II Etap - okres 2000-2004 z trzema najważniejszymi źródłami pomocy:
Programy przedakcesyjne
PHARE II
ISPA
SAPARD
Programy wspólnotowe
Programy bilateralne
III Etap Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności
Europejski Fundusz Społeczny (1960r.)
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa (1962r.)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1975r.)
Instrument Finansowy Wsparcia Rybołówstwa (1993r.)
Fundusz Spójności (1993r.)
Programy Wspólnotowe - Ich znaczenie wygasa
Programy bilateralne - zmienia się rola Polski w tych programach, stajemy się donatorem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz