Interpolacja liniowa dwóch zmiennych

Mierniki korelacji dwóch zmiennych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1456

Mierniki korelacji dwóch zmiennych Współczynnik korelacji liniowej Pearsona W analizie korelacji...

Opracowany zestaw zadan dr Bubaka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marian Bubak
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1463

zmiennej niezależnej x występuje w nim zmienna dyskretna Xi. (5.63) a w rachunku (5.62) na minimum...

Podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1974

pozostałych zmiennych. Cp. E(yt,xti)= Krańcowa stopa substytucja - stosunek dwóch zmiennych PK politycznych...

Regresja nieliniowa

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

, poprzez zastosowanie odpowiedniej transformacji zmiennych. Model wielomianowy dla zmiennych dwóch...

Model regresji liniowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281

zmiennej losowej Y są liniową funkcją ustalonych wartości zmiennej losowej X: przy czym wariancja zmiennej...

Analiza kanoniczna - charakterystyka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1617

wielorakiej na dwa zbiory zmiennych (pozwala badać związki zachodzące pomiędzy dwoma zbiorami zmiennych...