Interes narodowy - strona 14

Polityki europejskie - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

krajowa Wersja A Realizacja interesu narodowego w UE Wymiar materialny Wymiar formalny (instytucjonalny...

Stosunki międzynarodowe-wieloznaczność terminu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Radosław Damian Zenderowski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1491

, że poszczególne interesy narodowe są zasadniczo zbieżne i najefektywniej realizuje się je na drodze kooperacji...

Polityka rozwojowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 532

interesami narodowymi. UE to wie, więc nie naciska na zmianę. Polska uruchomiła w 2001 r. Fundację...

Przepływ kapitału i osób

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

interesie narodowym i powinna zajmować priorytetowe miejsce w polskiej polityce zagranicznej. Korzyści...

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

błędów fundamentalnych a) utożsamienie siły i prawa b) utożsamienie prawa i interesu narodowego c...