Integracja społeczna - strona 6

Wzory społeczne, kulturalne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

. - wypełniła swoista lukę po kulturze ludowej - wspiera integrację społeczną- każdy ma dostęp do tego samego...

Programy Operacyjne

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1715

: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw...

Zarządzanie projektami EFS

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Anna Górna-Kubacka
 • Zarządzanie projektami europejskimi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2184

miejsc pracy. Wsparciem są objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna...

Pytania z kolokwium i odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1148

, czy też skuteczności środków kontroli imigracji; (3) polityki integracji społecznej (…) (4) reakcji opinii publicznej...

Wykład - pomoc społeczna, 6sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

. System opieki i ratownictwa socjalnego próbuje się przekształcić w system aktywizacji i integracji...

Teoria wymiany - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1134

dla integracji społecznej, pokojowego współżycia zbiorowości wyspiarskich, dawanie bowiem i otrzymywanie darów...

Modernizacja - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

osobowości nie zaś jej pełnią; Integracja społeczna - wewnętrzna łączności i komunikacji; Kontrola społeczna...