Pytania z kolokwium i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z kolokwium i odpowiedzi - strona 1 Pytania z kolokwium i odpowiedzi - strona 2 Pytania z kolokwium i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Wymień przynajmniej 2 grupy które najbardziej korzystają na przypływie dużej liczby emigrantów Pracodawcy z sektorów pracochłonnychzagrożonych brakiem taniej siły roboczej
Gałęzie przemysłu korzystające na wzroście populacji
Rodziny i rodacy emigrantów będących w kraju przyjmującym
Które państwa w 1985 roku podpisały w Shengen układ o zniesieniu granic : - Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy 3. Scharakteryzuj 3 modele państwa imigracyjnego Freemana : 1. Anglojęzyczne społeczeństwa osadników - (Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone) państwa te jako pierwsze zetknęły się z masową imigracją i była ona podstawą ich istnienia i rozwoju. Polityka imigracyjna ma tu od dawna mocne instytucjonalne podstawy, a postrzeganie zjawiska imigracji przez społeczeństwo jest generalnie pozytywne. Państwa europejskie z postkolonialnymi i pracowniczymi migracjami - (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Belgia, Niderlandy, Szwajcaria) masowa imigracja pojawiła się w tych państwach wtedy, gdy były one już całkowicie ukształtowane. Obecny stan polityki imigracyjnej w tych krajach to przede wszystkim konsekwencje błędów popełnionych w okresie wprowadzania programów rekrutacji pracowników cudzoziemskich i konfliktów społecznych związanych z pojawieniem się nowych mniejszości etnicznych (głównie z obszarów pozaeuropejskich) w państwach, które dotąd nie miały tego typu doświadczeń. 3. Nowe kraje imigracji - (Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja) to państwa, które dopiero w ostatnich latach zmieniły swój status z krajów emigracyjnych na kraje imigracji. Ich politykę imigracyjną charakteryzuje brak instytucjonalnych podstaw i doświadczenia w „zarządzaniu” napływami imigracyjnymi, a także duży wpływ, jaki na jej ostateczny kształt wywiera Unia Europejska.
4. które państwo daje najwięcej obywatelstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców? - Niemcy, Francja, Szwecja, 5. Wymień szanse i zagrożenia dla Polski wynikające z napływu imigrantów Szanse : a) 6. Wyjaśnij pojęcie integracji imigrantów Nie tylko wtopienie się migrantów w społeczeństwo danego państwa, lecz również dostosowanie tego społeczeństwa do nich (migrantów) 3 wymiary :
prawno-polityczno (status migranta; jak uczestniczy w życiu politycznym)
ekonomiczny społecznie (prawo do zatrudnienia itd.)
kulturowo-religijny (w jakim stopniu mają prawo do zachowania własnej kultury i religji) Integracja zachodzi na 3 poziomach jednocześnie :
- jednostkowy - zbiorowy (grupy i ich asymilacja i współpraca)
- państwowy

(…)

… (grupy i ich asymilacja i współpraca)
- państwowy Od Tateusza :
Na co sie dzieli polityka migracyjna - podaj przynajmniej 2 dziedziny Emigracyjna
Imigracyjna
Opisz polityke zamknietych drzwi
Migracje wstrzymano z powodu kryzysu paliwowego i recesji gospodarczej. Załamała się zasada rotacyjności programów rekrutacyjnych. Cudzoziemcy przestali być już „tanią siłą roboczą” więc stali się mało atrakcyjni…
… używanych w celu kontrolowania imigracji, w szczególności imigracji nielegalnej i napływu uchodźców z krajów mniej rozwiniętych
(2) rezultatów, czy też skuteczności środków kontroli imigracji; (3) polityki integracji społecznej (…)
(4) reakcji opinii publicznej na bieżące napływy imigracyjne i oceny wysiłków rządu zmierzających do kontroli imigracji
Hipoteza „przepaści” - pomiędzy celami a rezultatami…
…) i bytowe w krajach przyjmujących niż w krajach z których pochodzą
Włączenie imigrantów do systemu zabezpieczeń społecznych (np. zasiłki)
W państwach demokracji liberalnej w dziedzinie legalnego pobytu i połączenia z rodziną ochrony udzielają sądy (nie ma możliwości bezpodstawnego wydalenia cudzoziemca)
Dwa nurty w politykach imigracyjnych państw UE
Nurt partykularny - legalna imigracja zarobkowa z państw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz