Polityka migracyjna i azylowa

note /search

Polityka migracyjna dotycząca legalnej migracji zarobkowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043

Polityka migracyjna dotycząca legalnej migracji zarobkowej Uwarunkowania migracji zarobkowej: Odmienna polityka imigracyjna w zakresie migracji zarobkowej Odmienna tradycja państwa w zakresie migracji zarobkowej Stan gospodarki w d...

Polityka migracyjna Stanów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1050

Polityka migracyjna Stanów Zjednoczonych USA to kraj stworzony i rozwijający się dzięki migrantom. Dla Amerykanów migranci są kategorią bardzo szeroką- osoby urodzone poza terytorium USA (nawet po nabyciu obywatelstwa jesteś jeszcze migrantem) 3 grupy migrantów są to osoby, które: Przybyły i uzy...

Polityka migracyjna w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1176

polityka migracyjna w Polsce- między wolnością a kontrolą Etapy rozwoju polityki migracyjnej: Do 2004 Swoboda wydawania wiz narodowych Od końca lat 90 początek obostrzeń związanych z przyjęciem unijnych procedur Brak programów inte...

Procesy migracyjne na obszarze byłego ZSRR

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 847

Procesy migracyjne na obszarze byłego ZSRR i obecnej Rosji ZSRR w latach 80' miał wielki potencjał w liczbie mieszkańców - aż 300 mln. mieszkańców. Obecnie Rosja boryka się z dwoma podstawowymi problemami: Korupcja Kryzys demograficzny Koniec lat 80' - na ZSRR składało się wiele narodowości, wi...

Pytania z kolokwium i odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1260

Wymień przynajmniej 2 grupy które najbardziej korzystają na przypływie dużej liczby emigrantów Pracodawcy z sektorów pracochłonnychzagrożonych brakiem taniej siły roboczej Gałęzie przemysłu korzystające na wzroście populacji Rodziny i rodacy emigrantów będących w kraju przyjmującym Które państwa...

Pytania na kolokwium - Migracja ludności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1085

Wymień przynajmniej 2 grupy które najbardziej korzystają na przypływie dużej liczby emigrantów 2. Które państwa w 1985 roku podpisały w Shengen układ o zniesieniu granic - Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy 3. Scharakteryzuj 3 modele państwa imigracyjnego Freemana 4. które państw...

Raport Eastwestlink

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

RAPORT EASTWESTLINK (Niestety nie miałam czym zrobić zdjęć pokazywanym przez niego slajdom, udało mi się jednak większość danych przepisać) Co wg. Raportu sporządzonego wśród państw UE przemawia za zatrudnieniem cudzoziemców? Niższy koszt pracy - 81% na tak Wysoka motywacja - 45% respondentów na...

Geneza i rozwój wspólnej polityki imigracyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 693

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: geneza WPI, hipoteza "ucieczki od Europy", WPI UE a swobodny przepływ osób, etapy współpracy w obszarze imigracji i azylu,

Polityka integracji imigrantów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: polityka integracji imigrantów, definicje integracji, polityka integracyjna, wskaźniki skuteczności PI, unijna definicja integracji, inne inicjatywy w obszarze polityki integracyjnej....

Polityka wobec legalnej imigracji zarobkowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: akty prawne w obszarze migracji europejskich, Zielona Księga w sprawie migracji europejskich, Zielona Księga - dyskutowane zagadnienia, zasada preferencji wspólnotowej, niebieska karta Unii Europejskiej....