Polityka migracyjna dotycząca legalnej migracji zarobkowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka migracyjna dotycząca legalnej migracji zarobkowej - strona 1 Polityka migracyjna dotycząca legalnej migracji zarobkowej - strona 2 Polityka migracyjna dotycząca legalnej migracji zarobkowej - strona 3

Fragment notatki:

Polityka migracyjna dotycząca legalnej migracji zarobkowej Uwarunkowania migracji zarobkowej:
Odmienna polityka imigracyjna w zakresie migracji zarobkowej
Odmienna tradycja państwa w zakresie migracji zarobkowej
Stan gospodarki w danym państwie na ten czas
Sytuacja międzynarodowa państwa przyjmującego imigrantów/ polityka zagraniczna tego państwa.
Współpraca UE w zakresie dostępu do rynku pracy dla imigrantów zarobkowych: - Projekt dyrektywy KE z 2001 (dotyczył faktu iż pracodawca musi szukać najpierw pracowników wśród obywateli swojego państwa, dopiero wtedy po 4 tygodnia bezskutecznych poszukiwań może zatrudnić imigranta).
- Dyrektywa z 13 grudnia 2004 roku w sprawie przyjmowania studentów i doktorantów pochodzących z państw trzecich (spoza Unii) w celu odbywania studiów, nauki. (Nie jest to oficjalna nazwa tej dyrektywy, tego natomiast mniej więcej dotyczyła, a to jest najważniejsze).
- Dyrektywa z 12 października 2005 roku w sprawie przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania nauki lub przeprowadzania badań naukowych.
- Styczeń, 2005 r. - wydanie ZIELONEJ KSIĘGI, która swoim zakresem obejmowała:
Rozwiązania na poziomie europejskim
Spójną politykę migracyjną państw UE
Przedstawienie problemu imigrantów jako szansy dla rozwoju państwa - imigranci jako rozwiązanie problemów np. gospodarczych.
Zagadnienie konsekwencji kryzysu demograficznego w Europie
Zagadnienie obniżenia tempa rozwoju gospodarczego
Kwestię konkurencji państw UE o najlepiej wykształconych imigrantów
Wyjaśnienie dlaczego w państwach UE powinno się zwiększać legalną migrację zarobkową (powodem jest fakt, że i tak istnieje).
ZIELONA KSIĘGA ustalała również:
Preferencje na wspólnotowym rynku pracy
Nakaz jak największej indywidualizacji oceny przy procesie rekrutacji
Powszechne wydawanie zgód na pobyt oraz możliwość podjęcia pracy.
2007 rok - Powstanie BŁĘKITNEJ KARTY (faza projektu). 25 maja 2009 roku - Dyrektywa w sprawie warunków wyjazdu pobytu i podjęcia pracy dla osób sprawujących zawód wymagający szerokich kwalifikacji (przynajmniej studia wyższe oraz pięcioletnie doświadczenie w zawodzie).
- Dyrektywa ta obejmowała również najbliższych członków rodziny imigranta
- Przysługiwała ona na czas nie krótszy od 3 miesięcy
Błękitna Karta nie zaprzecza nadaniu przez państwo dogodniejszych regulacji, od tych w niej zawartych:
Warunki formalne „załapania się” na błękitną kartę:
- Dokument poświadczający wykształcenie wyższe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz