Instytut Prawa Międzynarodowego - strona 2

Soft law - wykład - Zgromadzenie Ogólne ONZ

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

może objawiać się w Instytucie Prawa Międzynarodowego, ILA, ESI (Europejskie Stowarzyszenie Prawa...

Warunki przystąpienia do UE

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

, profesor prawa w Heidelbergu, 1873 - założyciel Instytut Prawa Międzynarodowego w Gandawie (w 1904 r...

Prawo Międzynarodowe - opracowane przykładowe - pytania

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. Symonides
  • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1155

OPRACOWANE PYTANIA EGZAMINACYJNE PROF. SYMONIDESA (wersja 3 - sobota, 4 czerwca) mniej oczywiste skróty: UM - umowa międzynarodowa PC - prawa człowieka PW - prawo wewnętrzne OM - organizacje międzynarodowe 1. Wpływ Wielkiej Rewolucji Francuskiej na PM (51-52) - zmiana rozumienia pojęcia suwe...