Źródła prawa międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa międzynarodowego - strona 1 Źródła prawa międzynarodowego - strona 2 Źródła prawa międzynarodowego - strona 3

Fragment notatki:

Źródła prawa międzynarodowego 17. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego Termin ten jest używany w różnych znaczeniach materialnym , zespół czynników które doprowadziły do powstania konkretnych norm prawa międzynarodowego (współpraca, współzawodnictwo i walka państw) formalnym , formy w których tworzone są normy prawa międzynarodowego (umowy międzynarodowe i zwyczaj) poznawczym , zbiory dokumentów z których czerpie się znajomość norm prawa międzynarodowego Teorie źródeł prawa międzynarodowego pozytywistyczne , podstawą norm prawa międzynarodowego jest uzgodniona wola państw wyrażona albo w sposób wyraźny albo dorozumiany (Anzilotti) naturalistyczne pochodzenie norm prawa w czynnikach niezależnych od woli państw np. nakaz rozumu ludzkiego. 18. Znaczenie artykułu 38 Statutu Międzynarodowego ... Art. 38 Statutu MTS mówi: Trybunał stosuje: umowy międzynarodowe, zwyczaj międzynarodowy ogólne zasady uznane przez narody cywilizowane wyroki sądowe, tudzież zdania najznakomitszych znawców prawa publicznego Z punktu widzenia formalnego art. 38 wymienia podstawy lub źródła wyrokowania Trybunału. Mogą się one częściowo pokrywać ze źródłami prawa międzynarodowego, choć nie musi być uznany za wyczerpujące wyliczenie źródeł. zastrzeżenie odnosi się do samego stwierdzenia narody cywilizowane, które kiedyś miało sens obecnie nie, tekst punktu c oznacza zasady wspólne dla wszystkich systemów prawnych (wewnętrznego i międzynarodowego), a więc zasady uznawane powszechnie wprowadzenie ogólnych zasad prawa jako odrębnej podstawy wyrokowania miało zapobiec możliwości braku rozstrzygnięcia sporu z braku norm umownych i zwyczajowych punkt d a więc judykatura i doktryna to tylko środek pomocniczy do stwierdzenia przepisów prawa. Sprawiedliwość dla określenia źródeł prawa międzynarodowego. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów międzynarodowych i jej znaczenie Cała konwencja ma zastosowanie do umów wyłącznie między państwami, a ponadto definicja umowy zawarta w konwencji obejmuje tylko umowy pisane, choć teoretycznie są możliwe i umowy ustne. Umowa międzynarodowa - pojęcie, nazwa i rodzaje umów międzynarodowych Umowa międzynarodowa - wspólne oświadczenie podmiotów prawa międzynarodowego które tworzy prawo, a więc uprawnienia i obowiązki . Nazwa umowy nie ma znaczenia z punktu widzenia prawnego. Może wystąpić: traktat, konwencja, umowa, układ, porozumienie, deklaracja, protokół, pakt, statut, karta, konkordat, konstytucja.

(…)

…, umowy dwustronne powinny być przyjęte w całości zgodną wolą stron. Jeśli umowa przewiduje możliwość składania zastrzeżeń są one dopuszczalne. Jeśli nie można to uczynić pod warunkiem że nie są one sprzeczne z celem i przedmiotem umowy. Nie można zgłaszać zastrzeżeń do Karta Narodów Zjednoczonych. Sprzeciw wobec zastrzeżeń.
Sprzeciw:
Zwykły, postanowienia do których zgłoszono zastrzeżenia, a następnie…
… ustalonej liczby dokumentów ratyfikacyjnych
jeśli nie ma klauzuli dotyczącej wejścia w życie, umowa nie podlegająca ratyfikacji wchodzi w życie z chwilą podpisania, a podlegająca ratyfikacji z chwilą dokonania wymiany dokumentów ratyfikacyjnych
Rejestracja:
po raz pierwszy przewidziana w Pakcie Ligi Narodów jak próba eliminacji przed zawieraniem tajnych umów
wg Karty ONZ wszyscy członkowie mają obowiązek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz