Instrument pochodny - strona 43

Skrypt finanse

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3178

, certyfikaty, listy zastawne; instrumenty pochodne takie jak: opcje, swapy, kontrakty terminowe, warranty itp...

Bankowość - notatki - system bankowy

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
 • dr Janina Laudańska-Trynka
 • Bankowość
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2723

i lokat po skomplikowane transakcje instrumentami pochodnymi/ możliwość korzytania przez pion depozytowo...

Rozwój bankowości w Polsce

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

Rozdział Ι Rozwój bankowości w Polsce 1.Początki polskiej bankowości Już w późnym średniowieczu pojawili się w Polsce kupcy na tyle bogaci, że obok działalności handlowej mogli zajmować się udzielaniem kredytu. Aż do XVIII wieku zasadą było jednak łączenie działalności: kredytowej z handlową. Odręb...

Kryzysy gospodarcze a finanse państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Moździerz
 • Polityka fiskalna
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2842

procentowych i kursów walutowych (powstających głównie za pośrednictwem instrumentów pochodnych), co pozwoli...

Polityka pieniężna Pronobis

 • dr Michał Pronobis
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 763
Wyświetleń: 5768

rozwój rynku finansowego (instrumenty pochodne) Wady: brak kontroli nad niepożądanymi wahaniami kursowymi...