Instrument pochodny - strona 44

Ustawa o finansach publicznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1218

z finansowymi instrumentami pochodnymi; 4) zarzadzania nadwyżka budżetu środkow europejskich. Procedury...

Finanse - wykłady - Powstanie pieniądza i banków centralnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Robert Huterski
 • Finanse
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2688

Prowadzący to dr Robert Huterski. Notatka liczy 40 stron. Dzięki niej poznamy takie zagadnienia, jak pieniądz i banki, paradoks wyborczy, logrolling, lobbyści, zalety i wady kredytu publicznego. Dowiemy się więcej o takich terminach, jak giełda papierów wartościowych, instrumenty finansowe ...

Zarządzanie finansami

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1687

swap tworzą wraz z transakcjami forward, opcjami, kontraktami futures rodzinę instrumentów pochodnych...

Postawy finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2177

inwestycyjne są aktywnymi pośrednikami finansowymi, kreują one wiele instrumentów pochodnych Banki komercyjne...

Ustawa o finansach publicznych

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 168
Wyświetleń: 980

©Kancelaria Sejmu    s. 1/1  2006-08-03               USTAWA    z dnia 30 czerwca 2005 r.    o finansach publicznych1)      Dział I  Zasady ogólne finansów publicznych    Rozdział 1  Podstawowe definicje    Art. 1.   Ustawa określa:  1) zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansó...

Polityka ekologiczna

 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5124

ekologiczne, rynki zbywalnych uprawnień do emisji zanieczyszczeń i instrumenty pochodne od nich (np. "związki...

Finanse - notatki z ćwiczeń z całego semestru

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Anna Badura-Mojza
 • Finanse
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 6643

Są to notatki i zadania domowe z ćwiczeń z finansów z II semestru, I roku finansów i rachunkowości. Test wyboru 1.Finanse publiczne gromadzone są dobrowolnie, w celu realizacji potrzeb P F indywidualnych.2.Funkcja kontrolna finansów polega na dostarczaniu budżetowi środków na P F funkcjonowanie...