Polisy inwestycyjne - analiza efektywnosci

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
im. Stanisława Staszica w Krakowie
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
STUDIA STACJONARNE
KIERUNEK: Informatyka i Ekonometria
PRACA DYPLOMOWA
(licencjacka)
Imię i nazwisko dyplomanta
Kamil Makiel Polisy inwestycyjne - analiza efektywności.
Investment policies - an analysis of profitability . Promotor: dr Tomasz Wójtowicz
„Zatwierdzam do rejestracji i dopuszczam do obrony”
Data i podpis promotora
Kraków, 2010
„Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, że niniejszą pracę dyplomową wykonałem osobiście i samodzielnie i że nie korzystałem ze źródeł innych niż wymienione w pracy.”
Podpis dyplomanta
Spis treści : Wstęp 5 1. Współczesne instrumenty finansowe. 7
1.1 Lokaty 7
1.2 Konta oszczędnościowe 8
1.3 Obligacje skarbu państwa 9
Fundusze inwestycyjne 9
Podział ze względu na kryterium prawne 10
Podział ze względu na kryterium ekonomiczne 11
Podział ze względu na zasięg geograficzny inwestycji 12
Podział ze względu na gwarancję ochrony kapitału 13
2. Krótka analiza giełdy papierów wartościowych. 15
2.1 Czym są papiery wartościowe 15
2.2 Giełda papierów wartościowych i indeksy giełdowe 16
2.3 Metody sporządzania prognoz na rynkach finansowych 19
2.4 Metody inwestowania na giełdzie i związane z nimi opłaty 20
3. Szczegółowa charakterystyka i przykłady polis inwestycyjnych. 24
3.1 Struktura i przeznaczenie polis 24
3.2 Strategie zastosowane w polisach 25
3.3 Opłaty związane z posiadaniem polisy 25
Przykłady polis inwestycyjnych 26
AEGON 2008 Plus Produkt Multi PIN 27
Sposoby lokowania środków pieniężnych i definicja Statusu Polisy Opłaconej. 28
3.5.2 Opłaty likwidacyjne 31
3.5.3 Jak odbywa się inwestowanie i dobór subfunduszy 34
3.5.4 Opłaty i prowizje związane z posiadaniem polisy 40
4. Strategie konstruowania portfela inwestycyjnego. Szacowanie stóp zwrotu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz