Finanse - wykłady - Powstanie pieniądza i banków centralnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2688
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykłady - Powstanie pieniądza i banków centralnych - strona 1

Fragment notatki:

Prowadzący to dr Robert Huterski. Notatka liczy 40 stron.

Dzięki niej poznamy takie zagadnienia, jak pieniądz i banki, paradoks wyborczy, logrolling, lobbyści, zalety i wady kredytu publicznego.

Dowiemy się więcej o takich terminach, jak giełda papierów wartościowych, instrumenty finansowe rynku papierów wartościowych, zasady podatkowe Adama Smitha, krzywa Laffera, znaczenie wzrostu PKB.


(…)

… coraz więcej zadań (stały się bankami centralnymi).
2. Euro - instytucjonalne podstawy wspólnej waluty europejskiej
- System z Bretton Woods - w lipcu 1944 roku, podczas Konferencji Walutowej i Finansowej Narodów - powołano do życia Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy
- podjęto próbę przygotowania nowego systemu walutowego (system polegał na wprowadzeniu bezpośredniej wymiany na złoto…
… uzależnione od wielkości dochodu)
- podatek od spadków i darowizn (ulgi dla najbliższej rodziny)
- podatki od spożycia (najsilniej dotyka warstwy mniej zamożne)
- transfery socjalne
- subwencjonowanie przedsiębiorstw
Funkcja stabilizacyjna;
- działania antycykliczne
- tworzenie warunków makroekonomicznych dla pełnego wykorzystania czynników produkcji (wysokie zatrudnienie przy stabilnym poziomie cen…

 od konsumpcji - VAT, akcyza
 majątkowe - częściowe lub całkowite obciążenie majątku
W zależności od uwzględnienia aspektu socjalnego:
 podmiotowe (osobiste) - uwzględniają zdolność płatniczą (stan rodziny, wiek, stan zdrowotny) - mają aspekt socjalny, np. PIT, podatek od spadków i darowizn
 przedmiotowe (rzeczowe) - nie uwzględniają cech osobistych podatnika, np. VAT
W zależności od przerzucalności podatku…
… podatku i postacie dochodu.
Przedmiot podatku - zjawisko lub zdarzenie, z którym łączy się obowiązek opłacenia podatku. zjawisko zdarzenie
dochód
grunt
kapitał
lokal
spadek
darowizna osiągnięcie dochodu
nabycie gruntu
posiadanie kapitału
posiadanie lokalu
otrzymanie spadku
otrzymanie darowizny
Z punktu widzenia ekonomicznego przedmiotem podatku jest dochód w trakcie jego tworzenia i podziału…
… wystarczy potwierdzenie sądu.
19. Adekwatność kapitałowa (inaczej współczynnik wypłacalności) (art. 111a.1)
Bank obowiązany jest, ogłaszać w sposób ogólnie dostępny informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej (adekwatność kapitałowa - stosunek funduszy własnych netto do aktywów ważonych ryzykiem).
Pomiar adekwatności kapitałowej wiąże się z określeniem ile kapitału…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz