Instrument pochodny - strona 40

Sesja giełdowa

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1197

, instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, warranty, opcje), listy zastawne, prawa poboru z akcji notowanych...

Bankowość - pytania do testu

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1232

, które nie mają dostępu do rynku pieniężnego lub kapitałowego jako pożyczkobiorcy, rynek instrumentów pochodnych. Trzy...

Ściaga na egzamin

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Jadwiga Sułowska
  • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

albo do sprzedaży instrumentów finansowych (instrumenty pochodne))Ekspozycje kredytowe są to różnego rodzaju aktywa...

Rynki finansowe - omówienie

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

z przedsiębiorstwami Detal -instytucje fin z gospodarstwami domowymi. Rynki instrumentów pochodnych, pozabilansowych...