Giełda i transakcje na giełdzie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełda i transakcje na giełdzie - strona 1

Fragment notatki:

Dzięki jej treści możemy poszerzyć wiedzę na takie tematy, jak: rozwój giełdy, czynniki warunkujące rozwój rynku kapitałowego, fazy rozwoju rynku kapitałowego, grupy uczestników giełdy, giełdy towarowe. Ponadto dowiemy się więcej o takich terminach, jak: system francuski ewidencji, zlecenie maklerskie, czynności maklerskie.

Giełda i transakcje na giełdzie
Internet:
system rozliczeń warset
regulamin
statut
strona
Rozwój giełdy - pożądany i niezbędny dla prawidłowego rozwoju gospodarki
Istnienie giełdy - szereg czynników:
makroekonomiczne
konkurencyjny system finansowy
lepsza alokacja zasobów
lepsza mobilizacja oszczędności
lepsze dopasowanie terminowe depozytów i kredytów
Jeżeli istnieją różne instrumenty finansowe - mamy większą możliwość wyboru pośrednika finansowego, korzystne ustalanie cen przez co zdobywanie klientów.
mikroekonomiczne
silny sektor prywatny
dbałość o wyniki finansowe
udziały w firmach prywatnych (akcje)
efektywnościowe
lepszy dostęp do kapitału
sprawniejszy przepływ funduszy
lepsza informacja dla kadr zarządzających
Konkurencja - instytucje finansowe (giełda, banki, firmy leasingowe, finansowe, factoringowe) przepływ pieniędzy jest sprawniejszy i lepsza alokacja oraz mobilizacja, informacja - (giełda - równy dostęp wszystkich inwestorów, równorzędne możliwości zawierania transakcji) niezbędne informacje (przeprowadzanie transakcji, zmiany kursów, popytu, podaż oraz informacji o emitentach
Sporządzanie prospektów emisyjnych - raportów rocznych
równowagi społecznej
szerszy udział w atrakcyjnych sposobach inwestowania (jest alternatywność), mamy różne możliwości i dostęp do nich
dekoncentracja własności (dużo mniejszych przedsiębiorstw, likwidacja monopoli - zwłaszcza państwowych)
Czynniki warunkujące rozwój rynku kapitałowego
stabilność polityczna
zmiany rządów, partii rządzących
zmiany na giełdzie (spada wartość papierów wartościowych)
gospodarka rynkowa
przedsiębiorstwa prywatne emitują akcje
jeśli nie ma przedsiębiorstw prywatnych nie będzie giełdy
jednakowe traktowanie podatkowe wszystkich sektorów
wszyscy emitenci i inwestorzy - równe prawa
giełda jest przejrzysta - a cena optymalna
przez 89 r. bardzo były obciążone przedsiębiorstwa prywatne
podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek progresywny (płacili tylko ludzie o bardzo wysokich dochodach)
dywidenda od funduszu założycielskiego popiwek - od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń
preferencje podatkowe związane z ofertą publiczną
warunek nie konieczny ale sprzyjający
można wprowadzić podatki dochodu z giełdy
obligacje skarbowe - przejście do niższej grupy podatkowej
przestrzeganie standardów rachunkowości i auditingu rachunkowość ocenianie firmy (czy ceny akcji będą rosły)
na rynku dojrzałym i stabilnym - wskaźniki płynności


(…)

… transakcji
natychmiastowe - kasowe, realizacja wykonana natychmiast po zawarciu umowy np. kupno akcji - od razu właściciel
terminowe - pomiędzy realizacją a zawarciem umowy upływa jakiś czas, inaczej - rynek instrumentów pochodnych (terminowych)
Najczęściej giełdy mają swoje segmenty (organizacje i partie obrotu) np. rynek kasowy - inne parkiety (terminowe) - natychmiast. Pierwsze w Chicago - giełdy towarowe - terminowe.
Na przedmiot transakcji
pieniężne (kapitałowe) - waluty, papiery wartościowe, kruszcowe -mogą być przedmiotami obrotu
towarowe
giełdy usług giełdy ubezpieczeniowe giełdy przewozowe (frachtowe) fracht - przewóz
Giełdy usług - konkretny charakter, dotyczy konkretnych transakcji, nie są masowe, musza tu być konkretne warunki (dotyczy tez giełd ubezpieczeniowych)
Giełdy usług…
…) - NYC, Zurich, Frakfurt, Tokio, Hongkong - duża ilość spółek notowanych i notują papiery zagraniczne, dawniej giełdy regionalne.
O znaczeniu krajowym Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Ze względu na formę prawną i organizację giełdy (na organ założycielski)
giełdy organizowane przez Państwo (pod nadzorem państwowym), giełdy państwowe (charakterystyczne dla krajów europejskich poza GB), giełdy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz