Instrument pochodny - strona 31

Transakcje SWAP

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

jest zaangażowane najwięcej kapitału ze wszystkich instrumentów pochodnych. Rynek swapów powstał...

Rachunkowość - Inwestycje WYKŁAD

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Marcin Kędzior
  • Makroekonomia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3374

funduszach inwestycyjnych f. Korzystne skutki zawartego instrumentu pochodnego Aktywa pieniężne według ustawy...

Finanse - pytania testowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr Justyna Katarzyna Rój
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1890

) odpłatność o losowych charakterze: dywidendy zwrotność obarczona szczególnym ryzykiem -> instrumenty pochodne...

Inwestycje kapitałowe - pytania

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1869

zarządzanie ryzykiem, silnie wsparta przez zaawansowane metody wyceny instrumentów pochodnych i modelowania...

Wykłady z ekonomii - controlling

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2709

, liberalizacja, globalizacja, nowe metody zarządzania ryzykiem (sekurytyzacja, instrumenty pochodne itp.), postęp...