Instrument pochodny - strona 12

Finanse - pojęcie i rodzaje

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

zakładowym spółki) -Obligacje -Certyfikaty inwestycyjne -Listy zastawne instrumenty pochodne - rodzaj...

Rynek finansowy i aktywa finansowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1785

inwestycyjne, kwity depozytowe) Instrumentów pochodnych (transakcje terminowe - opcje, swapy, warianty...

Giełda - definicja, charakterystyka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

instrumencie finansowym (danej serii) w przypadku instrumentów pochodnych. Limit globalnego zaangażowania...

Europejskie rynki finansowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Waszkiewicz
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1295

.  Segmenty rynku finansowego: o rynek bankowy; o rynek kapitałowy; o rynek instrumentów pochodnych; o rynek...

Wykład - CATALYST - rynek obligacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Irena Pyka
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 560

spoczywają obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych Instrumenty pochodne W obrocie...

Rynki finansowe

Pobrań: 63
Wyświetleń: 2254

. Bezpośrednie - pośrednicy finansowi (bony pieniężne NBP, instrumenty pochodne). 4) Podział ze względu na czas...

Wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Janusz Raganiewicz
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 4172

INWESTYCJE, ŚRODOWISKO INWESTYCYJNE, PROCES INWESTYCYJNY I. POJĘCIE I RODZAJE INWESTYCJI Najbardziej ogólna definicja: inwestycja jest zaangażowaniem środków gospodarczych w przedsięwzięcie gospodarcze mające na celu pomnożenie majątku właściciela poprzez przysporzenie określonych dochodów. Inna...

Rynki Finansowe Ragan

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Raganiewicz
 • Rynki finansowe
Pobrań: 2562
Wyświetleń: 2660

obrotu: rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek walutowy (dewizowy), rynek instrumentów pochodnych. 2...