Innowierca - strona 3

Egzamin, pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

, ale liczył się z oporem kolejno: biskupa Myszkowskiego, rady miejskiej, innowierców i zakonników. Batory...

Polska doby Jagiellonów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1568

jednak do całkowitej ugody nie doszło Konfederacja Warszawska 1573 innowiercy dążą do tolerancji i równouprawnienia...

Wykład - historia prawa narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 490

się na tle konfliktu między papiestwem, a cesarstwem (kto jest doczesnym dysponentem ziem pogan i innowierców...

Historia książki - wykład 9

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

z aktywnością innowierców. Pomimo rozkwitu działalności drukarskiej produkcja wydawnicza (rodzima...