Inkaso - strona 7

Opracowane definicje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

tylko remitent) Inkaso dok-polega na wydaniu dok handl import(przez b.im) w zamian za zapłatę ust sumy...

Opłaty publiczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

, również w drodze inkasa. Niewniesienie opłaty hamuje podjęcie określonych czynności w stosunku do podmiotu biernego...

UNIDROIT - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1575

się inkaso wierzytelności oraz ich księgowanie, oraz ochrona przed niespełnieniem świadczenia przez dłużnika...

Polski system bankowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

towarem, a zapłata jest uzależniona od dobrej woli importera. Akredytywa dokumentowa i inkaso dokumentowe...

Wykład - zagadanienia do powtórzenia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz- Drozdowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

, trasant, indos, itd.) inkaso a akredytywa (co jest bardziej ryzykowne, różnice i cechy wspólne...

Sprzedaż-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Robert Wolny
 • Nowoczesne technologie sprzedaży
Pobrań: 168
Wyświetleń: 805

technika inkasa. Coraz powszechniejsze jest stosowanie w handlu kas elektronicznych, które: Rejestrują...