Wykład - zagadanienia do powtórzenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zagadanienia do powtórzenia - strona 1

Fragment notatki:

zagadnienia do powtórzenia:
proces licencyjny banku
jednolity paszport, działalność transgraniczna, instytucja kredytowa i inne definicje
wymagania odnośnie: kapitału, zarządu, aportu, organizacji
wniosek do KNF, statut, plan działania (cechy, treść, elementy)
pierwotna i wtórna kreacja pieniądza (czym się różnią, co na nie wpływa itp.)
prosty i złożony mnożnik kreacji pieniądza (również obliczeniowo)
podaż pieniądza bankowego (co i jak na nią wpływa)
czynności bankowe (sensu stricto i largo)
rodzaje i typy transakcji bankowych
certyfikaty depozytowe
obligacje, rodzaje (w tym liczenie rentowności, ceny emisyjnej)
obliczanie duration (jak w zad. z ostatniej pracy dom.)
depozyty (przy liczeniu wartości lokat uwaga na kapitalizację i ewentualny podatek)
rodzaje kredytów i ich cechy (kredyt mieszkaniowy a hipoteczny)
weksel, cechy, definicja, strony (również dyskontowanie weksli)
sposoby spłaty kredytu (raty równe, malejące, obliczenie wartości pojedynczej raty)
bon skarbowy a pieniężny
operacje repo i reverse repo (cel)
restrykcyjna a ekspensywna polityka banku centralnego
stopy procentowe, referencyjna, lombardowa (ich znaczenie i funkcje)
rodzaje kart płatniczych (ich cechy i wyróżniki)
czek (w tym wszystkie nazwy podmiotów np. trasat, trasant, indos, itd.)
inkaso a akredytywa (co jest bardziej ryzykowne, różnice i cechy wspólne, kto je inicjuje, rola banku)
polecenie przelewu a polecenie zapłaty (porównawczo)
rekomendacje KNF (znaczenie, treść, rekomendacja S i nowelizacja)
pojęcie listów zastawnych (rodzaje, forma, treść)
bankowość hipoteczna i inwestycyjna (specyfika, pole działania)
mechanizm sekurytyzacji (wyjaśnienie działania i jej celu)
analiza pionowa i pozioma (różnice, porównanie)
piramida Du Ponta (zalety modelu, jak powstał, komu służy, konstrukcja)
ocena kondycji finansowej na podstawie piramidy
wskaźniki i ich interpretacja oraz ew. wpływ na wynik finansowy (zwłaszcza: lewar, ROE i ROA, wskaźnik jakości aktywów, a także: aktywa pracujące, odpisy z tytułu utraty wartości, zawiązanie/rozwiązanie rezerw i ich zmiany)
rodzaje ryzyka bankowego
ryzyko kredytowe (pasywne a aktywne)
zdolność kredytowa i metody jej liczenia (szczegółowo)
sposoby zabezpieczania wierzytelności (np. hipoteka, zastaw, poręczenie)
zasady zarządzania płynnością finansową banku
mechanizm działania luki płynności i stopy procentowej - definicje, możliwe scenariusze, umiejętność oceny wpływu zmian stóp procentowych na sytuację banku (również obliczeniowo) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz