Prawo umowne - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo umowne - omówienie (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

Prawo umowne
Źródłem prawa zaliczanym do prawa umownego są tzw. umowne warunki umów (porozumienia w sprawach warunków umów). Są to prawnie wiążące warunki umów ustalone w trybie porozumień. Ich moc wiążąca wynika wyłącznie z woli stron albo z przepisu prawa. Normy tych ostatnich mogą mieć charakter norm bezwzględnie wiążących bądź norm wiążących strony tylko względnie. Np. w międz.obrocie gosp.wzory umów, umowy typowe, typowe kauzule umowne, tzw.Incoterms itp. są ustalone czy spisane przez Izby handlowe bądź inne organizacje gospodarcze. Stają się prawe dla strony dopiero na skutek powołania się na nie w umowie przez strony umowy i z ich woli. To samo przy warunkach umów, wzorów. Do prawa umownego nauka prawa zalicza także tzw. umowne akty erekcyjne (działanie na przyszłość), główny akt założycielski spółki, umowa o otworzeniu przedsiębiorstwa wspólnego, mieszanego oraz zrzeszenia., statuty. Źródłem prawa obrotu handlowego może być zwyczaj- utrwalona praktyka obrotu. Zwyczaj to powszechnie stosowana praktyka pewnego zachowania się. Warunkiem koniecznym stosowania przez organ orzekający ustalonych zwyczajów jest stwierdzenie, że strony należą do grupy społecznej, w której dany zwyczaj jest w dostatecznej mierze rozpowszechniony. W Polsce zwyczaj pełni 2 funkcje:
-wyjaśniająca (pomocny przy tłumaczeniu oświadczeń woli stron)
-normujący (oddziałuje na skutki prawne czynności prawnej).
Zwyczaj handlowy -pewna powtarzająca się praktyka w handlu w drodze żywiołowej do rozwiązania jakiejś sprawy. Może mieć różny zasięg terytorialny (miejscowy, czy powszechny). Międzynarodowa Izba Handlowa (Paryż) opracowała:
1. międzynarodowe reguły wykładni handlowych - Incoterms -dotyczy bazy dostawy, podziału między sprzedawcą a kupującym, kosztów, ubezpieczenia oraz ryzyka utraty lub uszkodzenia w czasie transportu. 2. jednolite zwyczaje i praktyki dot. akredytywy dokumentowej, inkasa dokumentowego, gwarancji umownych.
Oprócz MIH ważną rolę odgrywa Europejska Komisja Gospodarcza ONZ oraz stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego
Zwyczaj i pr.umowne odgrywa poważną rolę też w obrocie morskim.
Prawo zwyczajowe tylko w niektórych systemach prawnych odgrywa poważniejszą rolę. W stosunkach krajowego i międz.obrotu gosp.poważna rolę odgrywają także źródła prawa umowy międz. których Polska jest stroną.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz