Informacja publiczna - strona 9

Zasady prawne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

równego traktowania rozwiązań informatycznych; 2) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej...

Organizacja ochrony konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1624

Publicznej Urzędu * Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - w toku naboru...

ONZ - informacje podstawowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1211

. Informacja publiczna 5. Narody Zjednoczone a społeczeństwo 6. Personel Finanse V Kofi A. Annan - Sekretarz...

Organizacja Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

. Informacja publiczna 5. Narody Zjednoczone a społeczeństwo 6. Personel Finanse V Kofi A. Annan - Sekretarz...

Prezentacja wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1337

i jego ochronie… • Problem zakresu stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

Zamówienia publiczne

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3220

w czterech formach. -Biuletyn Informacji Publicznej -udostępnienie informacji , na wniosek zainteresowanego...

Formy działań faktycznych

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Maja Kozłowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 966
Wyświetleń: 6321

przed działaniami mogącymi przynieść my szkodę. - ustawa o dostępie do informacji publicznej - obejmuje dostępem...