Informacja publiczna - strona 10

Prawo konstytucyjne - egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Bogusław Banaszak
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3087

Konstytucyjny Prawo do sądu Prawa i wolności osobiste Prawa i wolności polityczne Prawo dostępu do informacji...

Usługi opiekuńcze - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

. Powinno być możliwe także znalezienie jej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, na tzw. podmiotowej stronie danej gminy...

Podstawowy podział prawa - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Lucyna Teresa Wojtasiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

Prawa polityczne: Art. 61 - realizuje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Odmowa udzielenia...

Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1344

, nie powoduje niemożności kandydowania, ta informacja musi być po prostu podana do informacji publicznej...

O Europie - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

do informacji publicznej itd. Kultura prawa europejskiego w prawie wspólnotowym ( elementy prawa stanowionego...

Zakres stosowania KPA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1610

drzew, dotyczy decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej. Zakres stosowania przepisów KPA...

Doręczenie szczególne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

INNYCH PODMIOTÓW - Odbywa się on na podstawie ustawy o dostępnie do informacji publicznej. Rygorystycznie...