Prawo konstytucyjne - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3122
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - egzamin - strona 1 Prawo konstytucyjne - egzamin - strona 2 Prawo konstytucyjne - egzamin - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO KONSTYTUCYJNE SSP - PYTANIA EGZAMINACYJNE 2009 Pojęcie ustroju państwa
Znaczenie terminu „konstytucja”
Miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa
Transformacja ustrojowa w Polsce Procedura zmiany konstytucji w RP
Funkcje konstytucji
Cechy szczególne konstytucji Normy konstytucyjne
Zasady naczelne ustroju RP
Zasada demokratycznego państwa prawa (aspekt materialny i formalny)
Zasada zwierzchnictwa narodu
Zasada republikańskiej formy państwa
Suwerenność narodowa a suwerenność państwowa
Bezpośrednie stosowanie konstytucji
Miejsce źródeł prawa międzynarodowego w systemie prawa wewnętrznego RP
Źródła prawa krajowego a źródła prawa wspólnotowego (pierwotne i pochodne)
Koncepcja multicentryczności systemu prawa
Charakter i znaczenie prawno-naturalnych odesłań w Konstytucji RP
Pojęcie i cechy ustawy
Ustawa referendalna
Pojęcie, rodzaje i cechy rozporządzenia
Zamknięty i otwarty system źródeł prawa w Konstytucji RP
Adresat konstytucyjnych praw i wolności
Obywatelstwo polskie jako przesłanka realizacji konstytucyjnych praw i wolności
Zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji praw oraz wolności człowieka i obywatela
Koncepcja wolności i praw podstawowych
Zasady oraz przesłanki ograniczania wolności i praw człowieka
System środków ochrony praw i wolności jednostki w Konstytucji RP
Pośrednie mechanizmy ochrony gwarantowanych praw i wolności
Pozakonstytucyjne środki, organy oraz mechanizmy ochrony praw i wolności jednostki RP
Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności jednostki
Instytucja skargi konstytucyjnej i skutki jej rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny
Prawo do sądu
Prawa i wolności osobiste
Prawa i wolności polityczne
Prawo dostępu do informacji publicznej
Prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne
Obowiązki konstytucyjne
Konstytucyjna koncepcja praw derogowalnych i niederogowalnych
Prawo do wystąpienia ze skargą do międzynarodowych organów ochrony praw i wolności
Instytucje demokracji bezpośredniej
Referendum w prawie polskim
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
Zasada podziału władz
System organów państwowych (aparat państwowy)
Systemy rządów
Zasada pluralizmu politycznego
Demokracja przedstawicielska
Zwyczaj parlamentarny
Autonomia parlamentu
Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w Unii Europejskiej


(…)


Zasada podziału władz
System organów państwowych (aparat państwowy)
Systemy rządów
Zasada pluralizmu politycznego
Demokracja przedstawicielska
Zwyczaj parlamentarny
Autonomia parlamentu
Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w Unii Europejskiej
Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na organizację pracy Sejmu i Senatu
Funkcje władzy ustawodawczej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz