Informacja publiczna - strona 19

Polityka finansowa państwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1330

wewnętrznego, nadzoruje realizację zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, nadzoruje...

Samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sylwester Wróbel
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 6300

przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. - Radny korzysta z prawa do informacji publicznej...

Zasady ustroju politycznego państwa

 • Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3003

– pluralizm polityczny, wolność zrzeszania, wolność zgromadzeń, prawo dostępu do informacji publicznej, czynne...

Dzienniki w Stanach Zjednoczonych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1365

nich pierwszą instytucją regulującą wymianę informacji między prasą a rządem był Komitet Informacji Publicznej...

Ustawa o finansach publicznych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 175
Wyświetleń: 882

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146. o finansach publicznych Dział I Zasady finansów publicznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zakres i zasady działan...

Skrypt z administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 392
Wyświetleń: 805

do informacji publicznej (są na to ustawowe gwarancje; wprowadza się tzw. metryki procedur decyzyjnych...

Public relations - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 2975

. Model informacji publicznej ( najbardziej popularny ) - 50% - przekaz jednokierunkowy, raczej kompletny...