Informacja publiczna - strona 19

Polityka finansowa państwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1295

wewnętrznego, nadzoruje realizację zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, nadzoruje...

Samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sylwester Wróbel
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 6132

przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. - Radny korzysta z prawa do informacji publicznej...

Zasady ustroju politycznego państwa

 • Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2996

– pluralizm polityczny, wolność zrzeszania, wolność zgromadzeń, prawo dostępu do informacji publicznej, czynne...

Dzienniki w Stanach Zjednoczonych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1260

nich pierwszą instytucją regulującą wymianę informacji między prasą a rządem był Komitet Informacji Publicznej...

Ustawa o finansach publicznych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 770

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146. o finansach publicznych Dział I Zasady finansów publicznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zakres i zasady działan...

Skrypt z administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 385
Wyświetleń: 777

do informacji publicznej (są na to ustawowe gwarancje; wprowadza się tzw. metryki procedur decyzyjnych...

Public relations - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2884

. Model informacji publicznej ( najbardziej popularny ) - 50% - przekaz jednokierunkowy, raczej kompletny...