Zasady ustroju politycznego państwa

Nasza ocena:

4
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3542
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady ustroju politycznego państwa - strona 1

Fragment notatki:Dodatkowo można znaleźć informacje takie jak: prawa niederogowane, zasada pomocniczości, zasada demokratycznego państwa prawnego, państwo prawne, państwo demokratyczne, elementy demokracji, zasada przedstawicielstwa, zasada podziału władzy.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(…)

… definicje narodu to definicja skonstrułowana przez Jelinka – koncepcja narodu
państwowego i kulturalnego. Według Jelinka naród kulturalny to taki który wyróżniają takie cechy
obiektywne jak kultura, obyczaje, rasa… natomiast naród państwowy ( polityczny ) - poczucie
wspólnoty.
W naszej konstytucji suwerenności ludu – art. 4 konstytucji, art. 6. Naród za każdym razem używany
jest w różnym znaczeniu. We współczesnej konstytucji RP z 97 roku suwerenność ludu rozumiana
jest jako naród polityczny.
Zgodnie z przyjętym zapisem w konstytucji z 97 roku nasze państwo jest demokratycznym państwem
prawnym i to określenie wskazuje, że jest to pewna koncepcja systemu rządów zakładająca rządy
większości z poszanowaniem praw mniejszości. Większość systemów ustrojowych innych państw
wygląda tak jak u nas. W różnych…
…. Zasada podziału władzy
4. Zasada wolnych wyborów
5. Pluralizm polityczny ale szeroko rozumiany
6. Zasada rządów większości przy poszanowaniu praw mniejszości
Współcześnie suweren podejmuje decyzje bezpośrednio i jest to głosowanie ( jest to najbardziej
demokratyczny wyraz ponieważ jest to świadomy wyraz podejmowania decyzji przez suwerena,
Głosowanie ma najczęściej charakter tajny i jest to łatwy…
…,
wyrażania opini ) Konsultacje ludowe są ryzykowne i są żadko wykorzystywane przez ekipe
rządzącą. Często przeprowadza się takie referendum o charakterze konsultacyjnym bo ono
nie ma praktycznie znaczenia. ( Bardzo miesza przy tych konsultacjach babsko jedno )
Wyrażanie woli przez suwerena - o tym możemy mówić jeżeli w państwie występuje pluralizm
polityczny i występuje zasada wolności prasy i przekazu…
… i sądowniczej
2. Materialne – państwo prawne oznacza, że działalność państwa i jego organów opiera się na
pewnych wartościach takich jak sprawiedliwość głównie społecznej z naciskiem wobec
wszystkich w prawie i wobec prawa, wolność której źródłem są wolności i prawa określone są
w konstytucji, demokratyzm przejawiający się w pluralizmie politycznym oraz udziale
obywateli w wyborach
Podstawowe wyznaczniki…
…. Reżim o charakterze autokratyczny
Klasyfikacja państwa z punktu widzenia przyjętej przez ustrojodawce struktury terytorialnej państwa
1. Państwa unitarne
2. Państwa złożone ( federacje, konfederacje )
Polska to państwo unitarne – jednolite
Ustrój polityczny
Konstytucje 1 generacji
Jest to pewien całokształt organizacji, całokształt działania władz państwowych w danym państwie.
Czyli pewien zespół…
… np. możliwość tworzenia biur, uprawnienie do kontrolowania władzy wykon. przez możliwość interpelacji.
Ważnym elementem ukształtowania statusu deputowanego jest zasada niepołączalności stanowisk tzw. zasada incompatibilitas pozwala parlamentarzystom na sposób co do zasady swobodny wykonywać swój mandat.
Do obowiązków należy między innymi uczestniczenie w obradach, pracach w komisjach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz