Zasada republikańskiej formy państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada republikańskiej formy państwa - strona 1 Zasada republikańskiej formy państwa - strona 2

Fragment notatki:


13. Zasada republikańskiej formy państwa -nie jest to zamieszczone w konstytucji,
-związek obywateli oparty na zasadach powszechnej partycypacji - władza sprawowana w imieniu ogółu i w jego interesie,
-ustrój państwowy, w którym najwyższe organy władzy wybierane są na określony czas ustalony przez ogół obywateli w drodze wyborów pośrednich i bezpośrednich, Aksjomaty republiki: Wybory powszechne,
Zasada podziału władz,
Państwo jako rzecz publiczna,
Indywidualistyczna koncepcja wolności i praw (jako dobro powszechne) Naród: W ujęciu etnicznym - język, zwyczaje itd.
W ujęciu uniwersalnym - suma wszystkich jednostek,
W ujęciu politycznym - zawężone do obywateli z prawami wyborczymi
-politycy sferą półotwartą - stale głosujemy na tych samych ludzi,
-dążenie do wprowadzenia w Polsce rozszerzenia prawa wyborczego na 16-latków; trzeba zmienić art.62,
-obywatele Unii spoza kraju mogą głosować w Polsce (na podstawie wykładni funkcjonalnej). Obywatel polski może jednak wystąpić ze skargą konstytucyjną, cudzoziemiec nie,
-uniwersalna koncepcja wolności i praw - jednostka dla państwa,
-Cyceron - republika jako ustrój gwarantujący wolność,
-Rousseau - republika - państwo, w którym panują ustawy (ustawa jako akt identyfikowany z interesem publicznym) i w którym istnieje prawowity rząd,
-republika jako forma rządu (ustrój polityczny państwa),
-republika jako symbol państwa (nazwa państwa - preambuła Konstytucji RP); -na płaszczyźnie lokalnej decydujemy o samo opodatkowaniu, Podstawowe wartości zasady republikańskiej formy państwa: Wolność jako możliwość uczestniczenia w rządzeniu,
Cnota jako model obywatelstwa
Prawda
Dążenie do szczęścia (racjonalizm i empiryzm)
Równość praw
Sprawiedliwość
-zasada republikańskiej formy państwa jako norma relatywnie niezmieniana. Nie ma w konstytucji takich norm,
-Szkoła republikańska - Rzeczpospolita znaczy republika,
-Rzeczpospolita Polska - dobro wspólne, podmiotowość każdego człowieka, godność, zasada pomocniczości, sprawiedliwość, pluralizm demokratyczny, respektowanie wolności i praw jednostki, idea społeczeństwa obywatelskiego, zasada zwierzchnictwa narodu,
-Wybory, wybieralność, kadencyjność podział władz, pluralizm polityczny, sposób określenia władztwa (strona podmiotowa i przedmiotowa) i jego realizacji,
-Rzeczpospolita nie oznacza władzy państwowej - oznacza zorganizowane państwo obywatelskie, którego nie można zredukować do aparatu państwowego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz